Bölüm KuruluYönetim
Bölüm Başkan v. Prof. Dr. Bayram ÜNAL      
Bölüm Başkan Yardımcısı v. Dr. Öğrt. Üyesi Ercan GEÇGİN 

Bölümün Erasmus Koordinatörü Dr. Öğrt. Üyesi Özlem AKAY DİNÇ

Bölümün Farabi Koordinatörü Dr. Öğrt. Üyesi Ercan GEÇGİN 

Bölümün Mevlana Koordinatörü Dr. Öğrt Üyesi Bahadır NUROL

Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı v.: Prof. Dr.Yücel CAN

Toplumsal Yapı ve Değişme Başkanı: Dr. Öğrt. Üyesi Bahadır NUROL

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Bülent KARA

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Bayram ÜNAL

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Dr. Öğrt. Üyesi Ercan GEÇGİN

 


Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020