Neden Gazetecilik?


Gazetecilik Bölümü Öğrenci Alımına Hazırlanıyor

Nitelikli insan ve yurttaşı her türlü değerin kaynağı olarak gören, bu çerçevede yazılı, görsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin rol ve görev üstlenecek gazeteciler, uzmanlar, araştırmacılar, medya yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlayan gazetecilik bölümü 2017-2018 öğretim yılında öğrenci alımına hazırlanıyor. Çağdaş dünyanın karmaşık toplumsal yapısı ve nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç tüm alanlarda olduğu gibi gazetecilik alanında da uzmanlaşmayı ve yetkinleşmeyi gerektirmektedir. Doğru haber ve bilginin üretilmesi, dağıtılması; toplumun doğru bilgiye, doğru zamanda, doğru araç ve gereçlerle ulaşması ülkemizde ve dünyada giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Toplumsal yapıların, kurumların ve demokrasilerin sağlıklı biçimde işlemesinde iletişim ve haber önemli bir rol oynamaktadır. Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü de bu bilinçle hareket etmekte, yeni ve donanımlı fakültesiyle öğrencilerini beklemektedir.