İletişim Fakültesi Mezunlarla Yeni Bir Dönemin Temellerini Attı


Mezunlarla İletişim Komisyonu, İletişim Fakültesi Mezunlarıyla bağ kurmak ve bu bağı
güçlendirmek amaçlı mezunlarla WhatsApp grubu kurulması, mezunlarla yapılacak işbirliklerinin
belirlenmesi için anket yapılması ve bundan sonraki mezunların bu gruplara eklenmesi konularını
görüşerek karara bağladı.