Hakkımızda

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 2010 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle kurulmuş ve 2014 yılı sonuna itibari ile çalışmalarına başlamıştır. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin merkezi kampüs içerisinde 3000 m2’lik alan üzerine kurulmuştur. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin araştırma çalışmaları  güneş enerjisi ve sistemleri, grafen ve termal enerji üzerine odaklanmıştır. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan araştırmalar ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler ve endüstri ile ikili işbirliği içerisinde yapılmaktadır.  Yapılan araştırma sonucunda elde edilen ürünler ve edinilen know-how optoelektronik, binaya entegre sistemler, yapı malzemeleri, bataryalar, yakıt hücreleri ve hidrojen depolama gibi diğer teknoloji alanlarına da aktarılmaktadır. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesinde ve Türkiye'de özellikle güneş enerjisi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, üniversitelere ve sanayi kuruluşlarına altyapısını kullandırması ve karakterizasyon hizmetleri sağlamak konusunda önemli merkezlerden biri olmayı hedeflemektedir.  Merkezimizin bir diğer önemli hedefi ise ülkemizin nanoteknoloji alanında yetişmiş insan gücüne katkı sağlamaktır. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen projeler TÜBİTAK ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından desteklenmektedir. Şu anda Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı 6 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 1 idari personel ile 10'dan fazla lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır.

Ülkemiz için kritik öneme sahip olan enerji ve nanoteknoloji alanlarında çalışan Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan laboratuvarlar şunlardır:

·   Silisyum Heteroeklem Güneş Hücresi (Si-HIT) Araştırma Laboratuvarı

·    c-Si HIT Fotovoltaik Pilot Hattı

·    İnce Film Güneş Hücresi Laboratuvarı

·    Organik Fotovoltaik Araştırma Laboratuvarı

·    Grafen Araştırma Laboratuvarı

·     Termal Enerji Araştırma Laboratuvarı

Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020