Tandem Güneş Pilleri

Tandem güneş hücreleri birden çok aktif katmana sahiptir ve her bir katmanı farklı dalga boyuna duyarlı olacak şekilde tasarlanır ve bunun amacı elektromanyetik spektrumunun daha geniş kısmından yararlanmaktır. Bu sayede tek katmanlı bir güneş hücresine göre daha yüksek verim elde edilir. Katmanlar organik, inorganik veya hem organik hem de inorganik (hibrit) olabilir. Tandem güneş hücreleri paralel ve seri olmak üzere iki farklı biçimde bağlantı yapılabilir. Tandem yapılarda (çok eklemli), birden fazla düzenleme yapılabilir; her bir yapının kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Tandem yapılar genel olarak 2 Terminalli (2T), 3 terminalli (3T) ve 4 terminalli (4T) olmak üzere sınıflandırılır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezimizde Si HIT /Perovskit Tandem güneş hücresi çalışmaları yapılmaktadır ve bu araştırma konusunda aşağıdaki başlıklarda çalışılmaktadır:

  • Güneş hücresi üretimi ve karakterizasyonu
  • Geniş alan uygulaması, stabilite

Yenilikçi malzemeler

    Son Güncelleme Tarihi:19.03.2021