Termal Enerji Depolama

Termal Enerji Laboratuvarı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi içerisinde Temmuz 2012 tarihinde kurulmuştur.

Termal Enerji laboratuvarı, Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolama üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca FDM’lerin uygulama alanlarını arttırma amacıyla farklı dış duvar polimerleriyle mikro-nanoenkapsülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Isıtma ve soğutma uygulamalarının verimliliğinin arttırılmasında faz değiştiren maddelerde (FDM) termal enerji depolamadan yararlanılmaktadır. FDM’lerin yüksek hacimsel depolama ve izotermal davranışları tercih edilmelerindeki en önemli nedenlerdir.  Mikrokapsülleme tekniği 1930’lu yıllardan beri kimya sanayinde çeşitli ürünler (pestisit, gübre, ilaç kopye kağıdı, deterjan, parfüm tekstil gibi) için kullanılmaktadır. Burada mikrokapsülleme aktif maddenin kontrollü salınımı, çevreden korunumu, daha kolay saklanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. FDM mikrokapsüllenmesindeki ve esas hedef maddenin kapsül içinde hapsolarak faz değişimini kapsül içinde gerçekleşmesidir. Böylece FDM’in kullanımı kolaylaşırken ısı transferi açısından daha elverişli bir ortam oluşmaktadır.

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  Termal Enerji Laboratuvarında uygulanan 570 farklı proses ile Mikroenkapsülasyon Teknolojisi FDM’ler için optimize edilmiş ve %80’lere varan verim elde edilmiştir. Elde edilen mikroFDM’lerin bina, tekstil ve ambalaj gibi birçok sektörde termal enerji depolama materyali olarak kullanılması önerilmektedir.

Laboratuarımızdaki araştırmalar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi– Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir.


Sentezlenen Yağ Asidi mikrokapsüllerinin  SEM görüntüleri


Mikrokapsüllerin Yüksek sıcaklığa dayanım testi


Cihazlarımız


Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)

(Perkin Elmer Diamond) DSC numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir.


Termal Cycle Cihazı

Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin ısı depolama geri kazanma işlemleri sırasında eritilip dondurulduğu çevrime termal çevrim denilmektedir.

Mikrokapsüllenmiş FDM uygulamasında termal çevrim sayısının artmasıyla maddenin termal ve kimyasal davranışının değişmemesi gerekmektedir.


CR10X Campbell Scientific  Sıcaklık ölçer(datalogger) cihazı


Optik Mikroskop

 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Yeliz KONUKLUSon Güncelleme Tarihi:13.04.2021