Genel Bilgi

Adalet Programı mezunları kamu kesiminde “Adalet Meslek Elemanı” unvanı ile Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt kâtibi, icra memuru ve mübaşir olarak görev yapabilmektedirler. Mezunlarımız, ilgili sınavlarda başarılı olması durumunda, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanabilmektedirler. Özel sektörde ise avukatlık ve hukuk bürolarında avukat kâtibi, noterliklerde noter kâtibi, banka ve sigorta şirketleri ile diğer finans kuruluşlarının hukuk ile ilgili birimlerinde de hukuk alacak takip elemanı olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Adalet Programı mezunları, ÖSYM’nin yayınladığı “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” kılavuzuna göre; Hukuk Fakültelerine Dikey Geçiş Sınavı başarısına göre devam edebilirler. Bunun yanı sıra Adalet Programı mezunları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarının; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarının; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarının; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Konaklama İşletmeciliği bölümlerine 5. Yarıyıla fark dersleri almadan yine Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırabilirler. Mezunlarımız, bahsi geçen Açıköğretim kurumlarının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerine de 5. Yarıyıla fark dersleri alarak eğitimlerine devam edebilirler.

Son Güncelleme Tarihi:11.08.2020