Program Çıktıları

1.     Adalet hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken genel ilke ve kuralları bilir.

2.      Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.

3.      Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.

4.      Büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütür.

5.      Her türlü yazışma işlemini yapar.

6.      Adalet Bakanlığı UYAP teknolojisini ve kullanımını bilir.

7.      Sorumluluk alır ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları yürütür.

8.      Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini geliştirir

9.      Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.

10.  Adalet Bakanlığı yapısını bilir ve protokol kuralları çerçevesinde iletişim kurar.

11.  Adalet Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir.

12.  Adalet-Hukuk alanına ilişkin yenilikleri takip eder, gerekli olanları öğrenir ve geliştirir.


Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023