GZFT Analizi

GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1- Mezunların kamu ve özel sektörde iş bulma imkanlarının fazla olması
2- Okulumuzun il merkezinde bulunması
3- Yeterli bir akademik kadroya sahip olması
4- Öğretim elemanlarının lisansüstü eğitime sahip olması 
5- Öğretim elemanlarımızın sektörde deneyimli, uygulamayı bilen elemanlardan oluşması
6- Huzurlu bir çalışma ortamının bulunması

Zayıf Yanlar

1- Staj kontrollerinin yeterince yapılamaması
2- Okul sanayi işbirliğinin yeterli düzeye çıkartılamaması

Fırsatlar

1- Genç ve dinamik bir akademik kadro yapısının olması
2- İl nüfusunun artması ve artan nüfusa parelel, iş yeri sayısı ve iş imkanlarının artması

Tehditler

1- Mezunların kamuda iş bulma imkanlarının azalması
2- Bölüm olarak dikey geçiş kontenjanlarının az olmasının, öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilemesi

Son Güncelleme Tarihi:11.04.2023