Genel Bilgi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı ilk olarak 1980 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak muhasebe programı olarak kurulmuş olup, 1992 yılında Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2010 yılından itibaren ise Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında faaliyetine devam etmektedir.2009-2010 öğretim yılından itibaren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı adını almıştır. 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; Muhasebe, İş yazışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe Teknik ve Kuralları gibi dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimiz, Tek düzen muhasebeye geçilmesiyle muhasebede bilgisayar kullanımının önemi dikkate alınarak Ofis Programları Kullanımı ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleriyle hazır muhasebe paket programları ile klasik olarak öğrendikleri muhasebeyi bilgisayarda uygulama becerisini kazanarak, muhasebecilik konusunda mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar. Yüksekokulumuz öğrencileri, II. yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajlarını sektörde yapmaktadır. 

Muhasebe Vergi Uygulamamaları Programının, I ve II. Öğretim olarak eğitim vardır. Verilen dersler 4 Öğretim elamanları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca yüksekokulumuz bünyesindeki diğer öğretim elemanları ve Rektörlüğümüze bağlı birimlerden görevlendirilen öğretim elemanları tarafından da ders verilmektedir.

Muhasebe Vergi Uygulamaları Programı yaklaşık her yıl 80 kadar öğrenci almaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler ile birlikte, staj eğitimini tamamlayan öğrenciler, muhasebe meslek elemanı unvanı almaktadırlar.

Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam en az 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

Mezun olan öğrencilerimiz Meslek Elemanı olarak ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde iş imkânı bulabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler. 

Türk öğrenciler, Bankacılık ve Sigortacılık Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavında (YGS) başarılı olanların YGS-6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıdaki bölümlerde Lisans Eğitimine devam edebilmektedirler. 

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Ekonomi 
İktisat 
İşletme 
İşletme Bilgi Yönetimi 
İşletme Enformatiği 
İşletme-Ekonomi 
Lojistik Yönetimi 
Muhasebe 
Muhasebe Bilgi Sistemleri 
Muhasebe ve Finansal Yönetim 
Uluslararası Finans 
Uluslararası İşletmecilik 
Uluslararası Ticaret 
Uluslararası Ticaret ve Finansman 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023