Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Muhasebe olaylarını anlamalı ve yorumlayabilmeli
 2. Muhasebe mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli
 3. Diğer bilim dalları ile ilişki kurabilmeli

      Genel Yetkinlikler

 1. İşletme ve işlevleri konusunda temel ilkeleri kavrayabilme
 2. İşletmenin Muhasebe ve Finans işlevi konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirme
 3. Muhasebe mesleği ile ilgili hukuksal çerçeve ve uygulamaların önemini kavrayabilme
 4. Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi konularını kavrayabilme ve uygulama
 5. Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme ve ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme
 6. Vergi ve vergi sorumlusunun ödevlerini kavrayabilme ve Türk Vergi Sisteminin ayrıntılı konusunda bilgilendirme
 7. Ticari hayatta faaliyet gösteren işlemler için muhasebe işlevinin önem ve özelliklerini açıklayabilme
 8. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
 9. Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olabilme
 10. İşletme-banka ilişkileri konusunda bilgilendirilme
 11. Finans yönetimi, mali tablolar ve muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme
 12. Dış ticaretin önemini kavrayarak dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme, dış ticaretin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesini öğrenme
 13. Muhasebe ve mali müşavirlik meslek ahlakının önemini açıklayabilme
 14. Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilme ve bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
 15. Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve uygulama konularında deneyim kazanma
Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023