Koordinatörlükler

Bölüm Erasmus Koordinatörü                                 Dr. Öğretim Üyesi Reyhan CAN                  reyhancan@ohu.edu.tr

Bölüm Farabi Koordinatörü                                     Öğr. Gör. Dr. Serpil ÇELİK                           serpilcelik@ohu.edu.tr

Bölüm Mevlana Koordinatörü                                  Öğr. Gör. Şaban MERDANE                       smerdane@ohu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi:31.10.2023