Hedefleri
Programın Hedefleri
1 Çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek
2. Öğrencilerimizin alanında yeterli teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak
3. Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak
4. Muhasebe ve Vergi alanında iddialı olmak
5. Muhasebe ve Vergi disiplinlerini ve kaynaklarını öğretmek
6. Alanında başarılı, kariyer sahibi öğretim elemanlarına sahip olmak
7. Ulusal ve uluslararası çalışma ve faaliyetlerde aktif olarak yer almak
8. Muhasebe ve Vergi alanında ihtiyaç duyulan eserleri üretmek
9. Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkı sağlamak
10.Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak
11. Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarı standartlarını programda uygulamaya koymak
12. Üniversitenin ilgili alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek
13. Program ile ilişkide olan kişi ve kurumların memnuniyet derecesini yükseltmek
14. Derslerin içerik ve planlarını ulusal gelişmeler ışığında güncel tutmak 
Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023