Genel Bilgi

Reklam iletişimi değişiyor, değişti! – SEFA KARAHAN

Genel Bilgi

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2013 yılında I. ve II öğretim olarak eğitim ve öğretime başlamış olup, programın eğitim süresi 2 yıldır.

Teknolojideki gelişmeler, Küresel ekonomik yatırım ve ülkemizin AB üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz Pazarlama ve Reklamcılık sektörünün bir çok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşılabilmesi için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve pazarlama teknolojilerini kullanma yetkisi bulunan elemanlar ile pazarlama ve reklamcılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanlarının istihdam edilmesini sağlamak amacı güdülmektedir. Yine bu program pazarlama ve reklamcılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Programının amacı günümüz ticaret sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni pazarlama enstrümanları, yeni pazarlama ürünlerini, yeni pazarlama kurumları ve uygulama tekniklerini bilen özellikle pazarlama stratejilerini ve tanıtım yapmayı yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Programa kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için öngörülen müfredattaki toplam 120 AKTS'lik 34 dersi başarıyla geçmiş ve 40 iş günlük (8 HAFTA) meslek stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğretim süresi dört yarıyıldır. Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu ve genel amaçlı dersler alırlar. Birinci ve ikinci yarıyılda 20 saat ve 30 AKTS ders alırlar. Üçüncü ve dördüncü yarı yıllarda en az 16 AKTS'lik en fazla 4 ders seçmeli derslerden oluşan toplam 8 ders alırlar. Program mesleki dersler bir Doktor Öğretim Üyesi ve iki Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir. 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde pazarlama departmanı olan ilgili tüm işletmelerde çalışabilmektedir. Ulusal ve uluslararası marka işletmelerin yaygınlaşması sonucu bu kuruluşlarda; mağaza pazarlama sorumlusu, satış sorumlusu, ürün grup sorumlusu, müşteri ilişkileri sorumlusu, raf ve mağaza düzenlemesi gibi çalışma alanlarında, hizmet sektöründe; sigortacılık, bankacılık ve çeşitli finansal hizmetlerin pazarlanması ve bölgenin özelliğine uygun olarak turizm pazarlamasında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca, dış ticaret işletmelerinin ihracat ve ithalat işlemleri alanında çalışabilmekte, işletmelerde pazarlama ve satış danışmanı olarak, reklamcılık ve tanıtım ajanslarında, pazarlama araştırma kuruluşlarında, işletmelerin pazarlama departmanlarında görev alabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da memur olarak atanabilmektedir. Yine program mezunları diledikleri takdirde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, iletişim, İletişim Bilimleri, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerine dikey geçiş sınavını kazanarak geçiş yapabilirler. Bununla birlikte bölüm mezunları fark dersi almadan 5.yarıyıldan başlayabilecekleri Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi AÖF bölümleri arasından; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım ilgili bölümlerine DGS ile geçiş hakkına sahip olurlar ve üçüncü sınıflarından eğitimlerine devam ederek lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler. Yine programdan mezun olanlar "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve bölüm mezunları  "Pazarlama Meslek Elemanı" ünvanını alırlar.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler.  Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.
Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak  Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.
Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.

Misyon
Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip, yerel ve küresel düzeyde kalifiye pazarlama ve reklam meslek elemanı yetiştirmek.

Vizyon
Pazarlama ve Reklam meslek elemanın gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, global iş ve ticaret dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir program olmak. 

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Sürdürülebilir bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve öz güvene sahip, yerel ve küresel pazarlama, dış ticaret, e-ticaret, ihracat, sosyal medya ve dijital pazarlama faaliyetlerinde yetenekli ve uzman düzeyde kalifiye pazarlama ve reklam meslek elemanı yetiştirmek.

Hedef

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip,  yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Pazarlama ve Reklam meslek elemanın gerektirdiği yüksek standartlara sahip, küresel pazarlama, dış ticaret, e-ticaret, ihracat, sosyal medya ve dijital pazarlama faaliyetlerinde yetenekli çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, global iş ve ticaret dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir program olmak.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere PAZARLAMA MESLEK ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü önlisans programı 120  AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (TYT) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş (TYT)  sınavında başarılı olanların TYT 6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48  begin_of_the_skype_highlighting 0 388 225 21 48 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: 
erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak İşletmecilik, Pazarlama, reklamcılık ve Satış - Müşteri İlişkileri alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere İletişim, Pazarlama, Reklamcılık ve Satış farklı alanlarını anlama, Pazarlama alanında  en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Pazarlama ve Reklamcılık önlisans bölümü (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 8-Hizmetler

•ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 34, Alt Categorisi: 342 -  mesleki ağırlıklı önlisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 81 - Kişisel Hizmetler 

•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Pazarlama ve Reklamcılık sektörünün küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkanları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre pazarlama, reklamcılık ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, pazarlama, banka, reklam ajansı gibi faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

   PAZARLAMA VE REKLAMCILIK   önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
 • 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, PAZARLAMA VE REKLAMCILIK bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız direk geçiş hakkına sahip olurlar ve üçüncü sınıflarından eğitimlerine devam ederek lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler.

Sınav Yönetmelikleri,  Değerlendirme ve Not Sistemi

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Bütünleme Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final (genel) sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
 • 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.


Son Güncelleme Tarihi:26.11.2023