Hedefleri

Programın Hedefleri

  1. Rekabetin giderek yoğunlaştığı, yeni teknolojilerin tüketicilerin vazgeçilmezi haline dönüştüğü, sosyal medya araçları sayesinde bilgi paylaşımının hızla yaygınlaştığı günümüzde, tüm ticari ve sosyal kuruluşların tanıtım, halkla ilişkiler, reklam ve  iletişimin diğer tüm alanlarındaki değişiklik ve yenilikleri takip eden,  yetenekli profesyonel Pazarlama ve Reklamcılık sektörü satış ve pazarlama elemanları yeteneğinin kazandırılması.  
  2. Günlük ticaret hayatında kullanılan Pazarlama ve Reklamcılık kavramlarının öğretilmesinin amaçlanması. 
  3. Reklam ve halkla ilişkiler ile pazarlama alanında aldığı eğitimi gerçek hayatın pratiklerine uygulayabilen, stratejik ve analitik düşünme yeteneği kazandırılan, yenilik  ve trendleri takip eden, takım çalışmasına yatkın ve yabancı dil becerileri gelişmiş pazarlama iletişimcilerin yetiştirilmeye çalışılması. 
  4. Sektör koşullarında müşteri değeri oluşturabilmek ve ve karşılığında değer elde ederek maksimum müşteri memnuniyeti sağlayabilmek için, satış ve pazarlamadaki yeni gelişme ve kavramları tanıyan, satış stratejileri konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip uzun vadeli müşteri ilişkileri oluşturabilen pazarlama ve satış görevlisi yetiştirebilmenin hedeflenmesi.
  5. Dış ticaret, ihracat ve e-ticaret konularında uzmanlaşmış sosyal medya araçları üzerinden dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilen pazarlama ve satış görevlilerinin yetiştirlimesinin amaçlanması.
Son Güncelleme Tarihi:29.10.2023