Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları

1. Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak
2. Sektörde tercih edilen ve rekabet üstünlüğü olan mezunlar yetiştirmek
3. Sosyal Güvenlik alanı ile ilgili yayınlar yapabilmek
4. Daha kaliteli eğitim verebilecek şekilde uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek
5. Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek
6. Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak
7. Öğrencilere daha iyi staj yerleri ve olanakları sağlamak
8. Bölüm içerisinde kurumsal kültürü geliştirmek
9. Kurumsal ve yerel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek.
10.Bilimsel çalışmalar yapmak
11.Temel hukuk ve finans bilgisini destekleyecek ölçüde yabancı dil eğitimi ile bilgisayar kullanabilme becerisi vermek
12. Karşılaşılması olası sorunların aşılması için gerekli olan çok yönlü düşünme becerisini kazandırılmak
13. Sosyal Güvenlik faaliyetinin organizasyona dayalı olması itibariyle öğrencilere grup çalışması yapabilme becerisini kazandırmak
14. Temel Sosyal Güvenlik bilgisinin yanı sıra finans ile iç içe olan vergi hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku vb bilgileri, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazandırmak
15. Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip elemanlar yetiştirmek


Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024