Program Çıktıları


Programın Çıktıları
1. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma becerisi beklenmektedir.
2. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirme becerisi beklenmektedir.
3. Tüm servislerle ve başka işletmelerin bütün departmanlarıyla takım çalışmasını yapabilme becerisi beklenmektedir.
4. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi beklenmektedir.
5. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi beklenmektedir.
6. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi beklenmektedir.
7. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi ve bu becerinin kazanabilmeleri amacıyla yabancı dil bilgisinin ve bilgisayar kullanma becerilerinin artırılması beklenmektedir
8. Sosyal güvenlik temel kavramlarını anlama, sosyal güvenliğin temel fonksiyonları, sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, sosyal güvenliğin   amaçları, günümüzde kamunun sosyal güvenlikle ilgili mevzuatlarını yorumlayabilme becerisi, risk hesaplayabilme becerisi beklenmektedir
9. Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma becerisi beklenmektedir.
10.Etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olması beklenmektedir.
11.Hukuk ve finans ilişkisini teorik bağlamında analiz etme becerisi beklenmektedir.
12.Mesleki etik bilinciyle iş görebilme bilinci geliştirmesi beklenmektedir
13.Disiplinler arası düşünebilme becerisi geliştirmesi beklenmektedir.
14.İnsan haklarına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi beklenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024