GZFT Analizi

Gzft Analizi
Güçlü Yanlar

1. Dinamik, istekli ve genç bir kadroya sahip olunması
2. Uygun fiziki yapı yeterli teknik donanıma sahip olunması
3. Akademisyen-öğrenci diyaloğunun güçlü olması
4. Bölümün şehir merkezinde olması
5. Huzurlu bir çalışma ortamının bulunması
6. Yeterli bir akademik kadroya sahip olmak
7. Öğretim elemanlarımızdan ikisinin kamuda ve özel sektörde çalışmış, uygulamayı bilen elemanlardan olması
8. Tam donanımlı bilgisayar, projeksiyon ve internet bağlantılı i bilgisayar labaratuarlarıının olması
9. Takım çalışmalarının yapılabiliyor olması
10.Bölümün Ülkemiz genelinde yeni kuruluyor olması sebebiyle mezunların iş bulma problemlerinin olmayacağı beklentisi
11.Lisans tamamlama imkanının bulunması


Zayıf Yanlar

1. Sosyal imkânların yetersizliği
2. Yakın çevrede staj imkânlarının kısıtlı olması
3. Tanıtma eksikliği
4. Bölüm kitaplığının olmaması
5.  Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanamaması

Tehditler

1. Dikey geçiş, KPSS ve benzeri sınavlarda meslek ile ilgili soruların yer almaması
2. Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi
3. Staj denetiminde yaşanan problemler


Fırsatlar

1. Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması
2. Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık
3. Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği
4. Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması
5. İl nüfusunun artması ve artan nüfusa paralel, iş yeri sayısı ve iş imkânlarının artması
6. Üniversitenin gelişme ve büyüme imkânı
7. Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetimin tüm gelişme ve fırsatlarda destek vermesi
8. Ders programlarının güncel gelişmeler doğrultusunda uygulanması
9. Ülkemizde yeni açılan bir program olması nedeniyle Sosyal Güvenlik Programının mezunu bulunmamaktadır. Bu nedenden ötürü kamu ve özel sektörde istihdam                    edilebilme önceliği ve kolaylığı beklentisi
10.Akademik kadronun genç, istekli ve yeterli donanıma sahip olması

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024