Genel Bilgi

Genel Bilgi

Kuruluşu: Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun kuruluşundan itibaren gösterdiği sürekli başarı ve gelişim sonucunda 2011 yılında Hukuk Bölümü’ne, 2016 yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı olarak Sosyal Güvenlik Programı kurulmuştur. Programa 2012-2013 öğretim yılından itibaren her yıl normal öğretim ve 2014-2015 öğretim yılından itibaren de  ikinci öğretimine öğrenci alımı yaparak öğrenim hayatına devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Programı mezunları özel ve kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) gibi kurumlarda,özel sektörde ve sosyal güvenlik alanında hizmet veren sendikalar gibi diğer kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.

Programın Amacı: Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili temel bilgi ve uygulamaların akademik disiplin altında öğretilmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasıdır.

Eğitim - Öğretim: Programın öğretim süresi dört yarıyıldır. Öğrenciler her yarıyılda zorunlu dersleri yanında seçmeli derslerden tercih ettikleri toplam 30 AKTS ders alırlar. Dersler teorik ağırlıklı olarak konusunda uzman öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Staj: Programa kayıtlı her öğrenci birinci yılın sonunda endüstriye dayalı toplam 40 iş günü staj yapmak zorundadır.

İmkânları: Program teorik ağırlıklı öğretim yapılarak dershanelerde sürdürülecektir. Ayrıca temel bilgi teknolojileri için yüksekokulumuz genel amaçlı bilgisayar laboratuarları kullanılmaktadır.

Mezunların Aldığı Unvan: Bu programdan mezun olanlar “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Sosyal güvenlik meslek elemanı, kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemandır.

Dikey Geçiş İmkânı: Mezun olan öğrencilerimiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmet, Maliye, İşletme ve İktisat Bölümü ile Açık öğretim fakültelerinin Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanı ile mezun olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur. Aldığı eğitim ve sahip olduğu donanım birçok istihdam olanağına ulaşabilmesini kolaylaştıracak niteliktedir.

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024