Genel Bilgi

Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Programı (BUT) 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Aynı yıldan itibaren lisans programında “İngilizce Hazırlık” uygulanmakta ve eğitim-öğretim %100 İngilizce olarak yapılmaktadır.

Akademik kadro olarak hali hazırda 5 Profesör, 3 Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi’ nden oluşan genç, dinamik ve yetkin bir ekibe sahiptir. Bölümümüz; Bitkisel Üretim, Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi ile Organik Tarım olmak üzere 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Çalışma grupları tarafından TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, özel sektör ile ulusal ve uluslararası destekli projeler yürütülmektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Zooloji, Tarımsal Ekoloji, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Programı için temel teşkil edecek dersler ile programa başlangıç yaparlar. İkinci sınıftan itibaren Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için öngörülen ortak derslerin yanı sıra Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü meslek derslerini almaya başlarlar. Üçüncü sınıfta Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans tezini başarıyla savunan öğrenciler programdan Ziraat Mühendisi ünvanıyla mezun olurlar. 

Programa kaydolan öğrencilere;

Tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği,

Bitki zararlı ve hastalıklarının yönetimi,

Bitki besleme ve toprak verimliliği,

Moleküler genetik ve bitki biyoteknolojisi uygulamaları,

Bitki fizyolojisi ve ıslahı

Tohum, fide ve fidan gibi çoğaltma materyallerinin üretim teknikleri ve optimizasyonu;

Çevre dostu üretim sistemleri (entegre mücadele, iyi tarım, organik tarım vb.) ve sürdürülebilir yönetim ilkeleri ve uygulamaları,

Doğal kaynakların etkin kullanımı,

Cayır ve mera yönetimi,

Bitkisel ürünlerde, üretimden tüketime tüm sürecin planlanması ve modern teknolojilerin uygulanmasına yönelik araştırma, eğitim ve yayım çalışmaları çok disiplinli olarak verilir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü modern binası, bilgisayar destekli derslikleri, bölüm öğretim üyelerinin araştırma çalışmalarında kullandığı AR-GE laboratuvarları dışında özel öğrenci laboratuvarları, arazi denemeleri için alan ve seraları, modern laboratuvar cihazları ve kampüs içinde yer alan ikişer kişilik odalardan oluşan öğrenci yurdu ile lisans öğrencilerini, proje destekli özel amaçlı AR-GE laboratuvarları ile lisansüstü öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak yetkin Ziraat Mühendisleri olarak yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Bitkisel üretim alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanımları, yeni gelişmeleri takip ederek hayata geçirebilecek yetenekleri, tarımsal üretimin her aşamasında karşılaşılan problemleri çözüp ve uygulama yetisini, araştırma projeleri planlama kabiliyetini, üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili sektörlere aktarabilme yeteneğini kazandıracak eğitim ve öğretim programları planlamak ve uygulamaktır.

Hedef:

Bitkisel üretim konusunda uzman, tarımda güncel gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda iletişim ve işbirlikleri kurmak amacıyla yabancı dil bilgisi ve bilişim teknolojileri gibi çeşitli donanımlara sahip, üretim süreçlerinde yer alan tüm aşamaları bilen, karşılaşılan sorunları anlayabilen ve çözüm önerileri getirebilen, sosyal yönleri, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü (İngilizce) lisans programı 240  ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ile tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” kapsaminda tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) programına T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Programa kabul edilen öğrenciler, yeterlilik sınavında başarılı olamadıkları ya da Bilgisayarlı TOEFL testinden (CBT) 183 puan ya da Yazılı TOEFL (PBT) veya İnternet üzerinden yapılan TOEFL testinden eşdeğer bir puan veya IELTS’ den 5,5 puan alamadıkları takdirde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık yoğun İngilizce Hazırlık Programına katılacaklardır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden elde edilebilir.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel:   090 388 225 21 48
Faks: 090 388 225 23 85

E-posta: 
erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

 Program Profili

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Programı, öğrencilerin modern teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanmasına imkan sağlamaktadır. Program öncelikli olarak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Moleküler Genetik ile Bitki Besleme ve Toprak Bilim alanlarını kapsamaktadır. Bu sebeple öğrencilere, kazandıkları bilgileri bitkisel üretim problemlerine uygulama, bitkisel üretimin farklı alanlarını anlama, farklı alanlarda uzmanlaşma, yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 1. Düzey, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve TYYÇ’ ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 62-Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 62-Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (Profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

 Eğitim Öğretim Metodları

Programda kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Amaç ve hedefe göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü lisans programı hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

 Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

·       Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

·       Arazi Çalışması

·       Grup Çalışması

·       Laboratuvar

·       Okuma

·       Ödev

·       Proje Hazırlama

·       Seminer

·       Staj

·       Teknik Gezi

·       Web Tabanlı Öğrenme

·       Uygulama

·       Yerinde Uygulama

·       Mesleki Faaliyet

·       Sosyal Faaliyet

·       Tez Hazırlama

·       Alan Çalışması

·       Rapor Yazma

 Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Programdan mezun olacak “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Uzmanı” Ziraat Mühendisleri, kamuda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde; özel ve kamu üniversitelerinde, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri bünyesinde; özel ve kamu bankalarında,  fide-fidan, tohumculuk ile biyoteknoloji gibi tarımla ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında, tarımsal üretim işletmelerinde, analiz laboratuvarlarında, organik tarım işletmeleri, tarımsal danışmanlık firmaları ile bitki koruma ürünleri satış ve pazarlama  işletmeleri olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb. konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.

 Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

   Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

· 45 iş günü boyunca zorunlu stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" ne bakınız.

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik vd.  kapsayan ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ALES sonuçlarının ağırlığı ulusal yönetmelikler ile her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde belirlenmektedir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü  programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

·    Ara Sınav

·    Final Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Kısa Sınav

·    Ödev Değerlendirme

·    Proje Sunma

·    Bilgisayarla Sunum Yapma

·    Tez Sunma

·    Arazi ve Laboratuvar Çalışması Yürütme

Sınavlar:

Öğrencilerin Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu en az bir adet ara sınav, ödev, kısa sınav (quiz), proje, arazi ve laboratuvar denemelerini içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav ve final sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her bir ders için tanımlanan değerlendirme şekline (dönem içi çalışmalar ve final) göre dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

 Not Değerlendirme

Başarı Notu:

Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı puanı belirlenir. Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır.  Öğrencinin yarıyıl içi başarı notunun belirlenmesinde, bu çalışmalar akademik takvimde belirlenen yarıyılın son haftasında belirli oranda ara sınav ile birlikte değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40 en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları ve öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl içi çalışmaların uygulama şekli, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ders başarı puanlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

Başarı Notları (harf ile)

Katsayılar

AA

4,00

BA

3,50

BB

3,00

CB

2,50

CC

2,00

DC

1,50

DD

1,00

FD

0,50

FF

0,00

 

Başarı Notlarından;
a) S: Kredisiz derslerde başarılı,

b) U: Kredisiz derslerde başarısız,

c) P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,

d) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,

e) NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,

f) NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız,

g) T: Transfer edilen dersin notu  olarak tanımlanır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, S ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu alan öğrenci, dersin alındığı yarıyılda ders kayıt formuna yazarak kayıt yaptırdığı tüm derslerin akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise o dersi/dersleri başarmış sayılır.

T notu; Üniversitenin diğer bölümlerinden veya başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurulunca kabul edilen dersler için verilir. Akademik not ortalaması hesaplarına katılmaz.

Akademik ortalama

Öğrencilerin başarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik ortalamasına dahil edilir.

Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden aldığı başarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

Akademik ortalama hesaplanırken virgülden sonra iki basamak alınır. Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayı 5 veya daha büyük olduğunda ikinci basamaktaki sayı bir arttırılır.

Yan dal, çift ana dal dersleri ile eğitim-öğretim planında yer almasına rağmen S ve T notları alınan dersler akademik ortalama hesaplamalarında dikkate alınmaz. Öğrencinin tekrar ettiği dersler varsa, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamaya dahil edilir.

Öğrenciler, eğer isterlerse, akademik ortalamalarını yükseltmek için DD, DC ve CC notlarını aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Bu derslerden aldıkları en son not akademik ortalamaya dahil edilir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

· 15 iş günü bölüm stajı ve 30 iş günü zorunlu stajlarını tamamlaması

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Lisans programı tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:09.05.2024