Neden Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü?

Neden Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü?

Diğer Ziraat Mühendisliği programlarından farklı olarak, Bitkisel Üretim ve Teknoloji Bölümü’ ne kayıt olan öğrenciler;

  • Tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği,
  • Bitki zararlı ve hastalıklarının yönetimi,
  • Bitki besleme ve toprak verimliliği,
  • Moleküler genetik ve bitki biyoteknolojisi uygulamaları,
  • Bitki fizyolojisi ve ıslahı
  • Tohum, fide ve fidan gibi çoğaltma materyallerinin üretim teknikleri ve optimizasyonu;
  • Çevre dostu üretim sistemleri (entegre mücadele, iyi tarım, organik tarım vb.) ve sürdürülebilir yönetim ilkeleri ve uygulamaları,
  • Doğal kaynakların etkin kullanımı,
  • Çayır ve mera yönetimini bir bütün olarak öğrenirler.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, bitkisel üretim konusunda uzman, tarımda güncel gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda iletişim ve işbirlikleri kurmak amacıyla yabancı dil bilgisi ve bilişim teknolojileri gibi çeşitli donanımlara sahip ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERECESİ ile mezun olurlar.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Programdan mezun olacak “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Uzmanı” Ziraat Mühendisleri, kamuda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde; özel ve kamu üniversitelerinde, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri bünyesinde; özel ve kamu bankalarında,  fide-fidan, tohumculuk ile biyoteknoloji gibi tarımla ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında, tarımsal üretim işletmelerinde, analiz laboratuvarlarında, organik tarım işletmeleri, tarımsal danışmanlık firmaları ile bitki koruma ürünleri satış ve pazarlama  işletmeleri olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb. konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.

Son Güncelleme Tarihi:02.12.2023