Projeler

2019 PROJE VERİ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Yılı Projeler:

  1. Asmada yeni nesil dizileme ile belirlenen yeni bir virüsün genetik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, NOHU-BAP
  2. Heracleum species and their impacts in Duzce. Funder, BAP Duzce University


ULUSLARARASI PROJELER

 

Proje adı

Yürütücü

Yrd Araştırıcı

Bütçe (TL)

Yıl

  1.  

Bazı Macar İleri Patates Hatlarının Adaptasyon Yetenekleri ile Yüksek Sıcaklığa Toleranslarının Belirlenmesi ve Yüksek Sıcaklığa Toleranslı Yeni Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK 110O515

 

Prof. Dr. Sevgi Çalışkan

120.910

2012-2014

  1.  

COST-112-0-565 Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) ve Kök Yara Nematodu (Pratylenchus spp.) türleri, Tahil kist nematodu popülasyonlarına ait ırkların belirlenmesi ve bazı yerel çeşitlerin bu nematodlara karşı çoklu dayanıklılığının araştırılması 

Doç. Dr. Halil TOKTAY

 

142.260

2013-2016

  1.  

COST-112-0-053 Patates çeşit ve melezlerinde patates Y virüsü (Potato virus Y) ve patates altın nematodu (Globodera rostochiensis) dayanıklılığının moleküler, biyolojik ve kimyasal karakterizasyonu ile markör yardımıyla seleksiyonu

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

Doç. Dr. Halil TOKTAY,

Doç. Dr. Şenay UĞUR,

Dr. Öğr. Üyesi Eminur ELÇİ

266.300

2014-2016

  1.  

Türkiye ve Slovenya’da Kültür ve Yabani Rubus ve Vaccinium Türlerinde Virüslerin Saptanması ve İzolat Değişkenliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK 213O042

 

Dr. Öğr. Üyesi  Eminur  ELÇİ

158.860

2014-2017

  1.  

COST-FA1407-TUBİTAK 115O014 Asmada yeni tanımlanan bazı virüslerin ülkemizdeki durumunun belirlenmesi, yeni nesil dizileme teknolojileri ile Grapevine fanleaf virus ve Arabis mosaic virus’ün genetik çeşitliliğinin araştırılması

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

Dr. Öğr. Üyesi Eminur ELÇİ

263.500

2015-2018


ULUSAL PROJELER

 

Proje adı

 

Yürütücü

Yrd Araştırıcı

Bütçe

Yıl

1.       

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Fertigasyonla Uygulanan Farklı Azot Dozlarına Karşı Gösterdiği, Agronomik, Fizyolojik ve Morfolojik Farklılıklarının Belirlenmesi (TÜBİTAK-113O329)

TÜBİTAK-1001

 

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

266.900 TL

2013-2016

2.       

Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.) Hastalığına Dayanıklı, Verim ve Lif Kalite Özellikleri Üstün Yerli Pamuk (Gossypium spp.) Genotiplerinin Islahı, TÜBİTAK 214O086

TÜBİTAK-1003

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Eminur ELÇİ

778.360

2015-2018

3.       

Patateste kuraklık ve yüksek sıcaklığa toleransı düzenleyen miRNA’ların ve işlevlerinin belirlenmesi. TÜBİTAK-1001

TÜBİTAK-1001

 

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

337.100

2015-2018

4.       

Patateste Kuraklıga Toleranslı Çesit Islah Programının Baslatılması ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK-1001

TÜBİTAK-1001

 

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

307.115

2015-2018

5.       

Heterodera latipons’un ülkemiz popülasyonlarına ait biyo-ekololojik özelliklerin, bio-tiplerin belirlenmesi ile bazı ulusal arpa ve buğday çeşitlerinin nematoda karşı reaksiyonlarının araştırılması TÜBİTAK

TÜBİTAK-1001

 

Doç. Dr. Halil TOKTAY

280.311

2015-2019

7.       

Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi, TAGEM-14/ARGE/38

TAGEM

 

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN,

186.211

2014-2016

10.    

Niğde İli Sarmalık Lahana Genotiplerinde Virüs ve Fitoplazma Hastalıklarının Araştırılması, Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyon Yapılarak Seleksiyon ile Aramateryal Geliştirilmesi (ÇÜ. TEKNOKENT - Doğuş Tarımsal ARGE AŞ.).

Doğuş Tarımsal ARGE AŞ.

Doç. Dr. Şenay UĞUR

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

128.000

2014-2015

11.    

Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) Bitkisinin Niğde İli İklim Şartlarında Üretim ve Adaptasyon Potansiyelinin Araştırılması Doğuş Araştırma ve Geliştirme Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. (ÇÜ. TEKNOKENT - Doğuş Tarımsal ARGE AŞ.).

Doğuş Tarımsal ARGE AŞ.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINÇ

 

65.400 TL

2015

BAP PROJELERİ

 

Proje adı

Yürütücü

Yrd Araştırıcı

Bütçe

Yıl

1.       

Örtü Altı Marul Yetiştiriciliğinde Kullanılan Tekstil Malçının İlkbahar ve Sonbahar Dönemlerinde Marul ve Salata Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Şenay UĞUR

 

12.557,54

2014

2019 Yılı Projeler:

  1. Asmada yeni nesil dizileme ile belirlenen yeni bir virüsün genetik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, NOHU-BAP
  2. Heracleum species and their impacts in Duzce. Funder, BAP Duzce University

2.       

Bağ ve Narlardan İzole Edilen Grapevine Leafroll-Associated Virus-1 İzolatlarının Karşılaştırmalı Genomik Analizleri

Dr. Öğr. Üyesi Eminur ELÇİ

 

14.700

2015-2016

3.       

Bodur Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Kullanılarak Kuraklığa Dayanıklılığın Belirlenmesi

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

Ramazan İlhan AYTEKİN 

3.000

2015-2016

4.       

Patateste Topraklı ve Topraksız Mini Yumru Üretim Sistemlerinin Tarımsal ve Ekonomik Verimliliğinin Karşılaştırılması

 

Prof. Dr.  Sevgi ÇALIŞKAN 

13.500

2015-2016

5.       

Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Soya Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

Ramazan İlhan AYTEKİN 

12.000

2014-2015

6.       

Niğde Patates Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Yoğunluklarının Ve Herbisit Birençlerinin Tespiti

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINNÇ

 

15.000 TL

2015


Son Güncelleme Tarihi:17.03.2020