Program Çıktıları

Programın Program Çıktıları

PÇ1 Mekatronik programı ile ilgili temel kavramları tanımlar, Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama ve analizleri yapar. 

PÇ2 Mekatronik alanında karşılaşılan problemlerin çözümünde ve kendini geliştirmede mevcut bilişim teknolojilerini kullanır.

PÇ3 Grup çalışması veya bireysel olarak, mekatronik bir sistemin oluşturulması için gerekli proje tekniklerini kullanarak teknik-meslek resim çizimlerini, malzeme seçimini yapar ve sistemin kurulumunu, iş güvenliği unsurlarını göz önüne alarak sağlar. Makine parçalarının 2 veya 3 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar. 

PÇ4 Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar. 

PÇ5 Mekatronik bir sistemin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.

PÇ6 Endütriyel uygulamalar için sensör veya transdüser seçimini ve bakımını yapar. Yarıiletken malzemelerin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Analog elektronik devre elemanlarının yapısını, özelliklerini, çalışma prensiplerini ve çeşitlerini kavrar.

PÇ7 Mekatronik alanında karşılaşabileceği problemleri algoritma kurarak gerekli bilgisayar programı yazma becerilerini kazanır. 

PÇ8 Elektrik-Elektronik devrelerin kurulumunu, analizini ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar. Bilgisayar destekli analog ve sayısal devre tasarımını gerçekleştirerek simülasyonlarını yapar. 

PÇ9 Elektrik motorlarının yapısını, karakteristiklerini tanımlar ve sürücü tasarımını yapar. Elektrik kumanda devrelerinin tasarımını, kurulumunu ve bakımını gerçekleştirir.

PÇ10 Mekatronik bir sistemin otomatik kontrolünü yapar ve kontrol sistemlerini haberleştirir. (PLC ve SCADA)

PÇ11 Endüstriyel robotları programlar ve bunların bakımını yapar. Mekatronik bir sistemin hata ve arıza aramasını yapar.

 PÇ12 Çeşitli mesleki uygulamalar için görsel programlama ve bilgisayarlı kontrol becerilerini kazanır. Bir proje konusu belirleyerek proje adımlarını planlar, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar ve buna uygun olarak projeyi hazırlayıp sunar. 

PÇ13 Mekatronik alanında kalite yönetim sisteminin alt yapısını oluşturarak kalite yöntemlerini uygular. Eğitim-öğretim süresince öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir. 

PÇ14 Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgi ve gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla iletişim kurar. 

PÇ15 Toplumsal ve mesleki yaşantılarında, çevre ve insan sağlığı koruma hususunda gerekli hassasiyeti gösterir. 

    Son Güncelleme Tarihi:07.02.2017