Program Çıktıları

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI


PÇ-1 Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilme
PÇ-2 Mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilme ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilme
PÇ-3 Öğrendiği teorik bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-4 Alanında ve alan dışında yaptığı çalışmaları kavrama ve etkili bir şekilde ifade edebilme
PÇ-5 Kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanma ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilme
PÇ-6 Görüntü dili ile istenen etkiyi yaratma becerisi
PÇ-7 Senaryo yazımı, film, radyo ve televizyon programı yapım ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-8 Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplama ve tasarlama becerisi
PÇ-9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
PÇ-10 Takım çalışması yapabilme becerisi
PÇ-11 Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma
PÇ-12 Araştırma konularını sunu haline getirme ve sunum yapma becerisi kazanma
PÇ-13 Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, alan ve alan dışı gelişmleri takip ederek kendini geliştirme
PÇ-14 Kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgilenme ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma
PÇ-15 En az bir yabancı dil bilgisine sahip olma ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becersine sahip olma

Son Güncelleme Tarihi:18.12.2015