Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları


1 Yapıya ait edindiği bilgileri şantiye ve büro ortamında uygular.
2 Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
3 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
4 Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
5 Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
6 Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir.
7 Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
8 Yapı İnşaat sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
9 Yapı Denetimi'nde tekniker olarak çalışır.
10 Yapı denetiminde yapılan deneyleri ve testleri uygular.
11 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
12 Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisine sahiptir.
14 Teknik düşünmeyi geliştirir.
15 Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip eder.
16 Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği programları kullanır.
17 Alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisine sahiptir.
18 Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
19 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
20 Sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisine sahiptir.
21 Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu yapıya sahiptir.
22 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
23 Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisine sahiptir.
24 Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisine sahiptir.
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015