Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Avcılık ve yaban hayatı ile ilgili sorunlara çözüm getirmek
 2. Yaban hayatı dışındaki diğer alanlarla organize olabilmek
 3. Yaban hayatının bileşenleriyle sağlıklı bir iletişim kurmak
 4. Konusundaki yeni bilgi ve teknikleri çevresine aktarabilmeli
 5. Mesleği ile ilgili temel bilgilere hakim olmalı
 6. Mesleği ile ilgili bilgilerini uygulamada kullanabilmeli

Genel Yetkinlikler

 1. Avcılık ve yaban hayatı hakkında genel mesleki bilgiye sahip olmak
 2.  Avcılık ve yaban hayatı alanında tüm üretim sürecini planlayıp, uygulayabilmek, takip edebilmek, Av araç ve gereçlerini tanıyabilmek
 3. Av ve yaban hayvanlarının hayvanlar içerisindeki yerini sistematiğini özelliklerini kavrayabilmek
 4. Yaban hayatı ve av hayvanlarının ekolojik, biyolojik ve fizyolojik özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olmak
 5. Av ve yaban hayvanlarının yetiştiriciliğini ve envanterin,i populasyon durumlarını bilme
 6. Av ve yaban hayvanlarının korunmasını, av hayvanlarının hastalıklarını kavrama
 7. Avcılık truzminin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkısının önemini anlamak
 8. Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 9. Alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
 10. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilmek
 11. Bir yabancı dili mesleki alandaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilmek
 12. Avcılık ve yaban hayatı  ile ilgili bir konuda bireysel ve/veya grup üyesi olarak belli bir konunun seçimi, konu ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilmek
Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023