GZFT Analizi
Gzft Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Programda yeterli sayıda öğretim elemanı olması
 2. Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişimin yüksek olması
 3. Uygulama alanlarının yeterli olması
 4. Bölgenin doğal ve coğrafik yapısının avcılık ve yaban hayatı uygulamalarına uygun olması
 5. Eğitici kursların düzenlenebilecek olması
 6. Mezunların iş bulma olanaklarının yüksek oluşu
 7. Programın ilçede ilk ve tek oluşu

Zayıf Yanlar

 1. Öğretim üyesi bulunmaması
 2. Programın, Üniversite Merkez Yerleşkesinden uzak oluşu
 3. Teknik personel yetersizliği
 4. Alet-ekipmanların yeterli sayıda olmaması
 5. Öğrencilerin program dersleriyle ilgili bilgilerinin az oluşuna bağlı anlama ve öğrenme güçlüğü

Fırsatlar

 1. Fiziki alt yapı ve uygulama alanlarının gelişime açık olması
 2. Programın ilçede bu konuda yararlanılabilecek tek eğitim kurumu olması
 3. Bölgenin bakir olması
 4. Çevrede gelişmiş illerin bulunması ve ulaşım sorunu olmaması
 5. Öğrencilerin  staj yapabilme olanakları

Tehditler

 1. Ulukışla ilçesinin küçük ve sosyal açıdan yetersiz olması
 2. Programı tercih eden öğrencilerin bilgi yönünden yetersiz oluşu, düşük öğrenci profili
 3. Bu sektörün  yeni gelişiyor olması ve insanlar tarafından tam anlaşılamaması
Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017