Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları
  1. Avcılık ve Yaban Hayatı hakkında genel mesleki bilgiye kullanabilme becerisi
  2. Avcılık ve Yaban Hayatı ile ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözebilme becerisi
  3. Teorik bilgileri uygulama, doğru aktarabilme ve karar verebilme becerisi
  4. Mesleki bilgileri güncelleyebilme, konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip edebilme, mesleki etik kuralarını bilme ve grup içi çalışmalara uyum sağlayabilme becerisi
  5. Av hayvanları ve avlakların ve bunlarla ilgili populasyonların etkin biçimde değerlendirme becerisi kazandırmak
  6. Çevrenin ve çevrenin önemli unsuru olan canlıların korunması ve değerlendirilmesini yapabilmek
  7. Avcılık ve Yaban Hayatı ile ilgili süreçlerde tüm teknik ve kültürel işlemleri yerine getirebilme ve aktarabilme becerisi
  8. Doğanın korunması ile ilgili önlemleri ve yöntemleri uygulayabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017