Program Çıktıları
         
  1. Temel muhasebe bilgisi ve muhasebe ile ilgili hukuk dallarını bağdaştırabilme becerisi
  2. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi
  3. Bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisi
  4. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
  5. Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi
  6. Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi
  7. Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit edebilme becerisi
  8. İşletmelerin ve devletin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve çağdaş finansman tekniklerini kullanabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020