Program Çıktı Matrisleri

Program Çıktıları-TYYÇ Matrisi

Program Çıktıları- Alan Yeterlilikler Matrisi

Program Çıktıları-Dersler Matrisi

Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023