GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Takım çalışmalarının yapılabiliyor olması
 2. Mezunların rahatlıkla iş bulabilmesi
 3. Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 4. Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması
 5. Öğretim elemanlarının arasındaki uyum
 6. Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması
 7. Akademisyen-öğrenci diyalogunun güçlü olması

     Zayıf Yanlar

 1. Sosyal imkanların yetersizliği
 2. Yüksekokul binasının yerleşke üniversite yerleşkesinin dışında olması
 3. Mezunlarla olan iletişimin istenilen düzeyde olmaması

     Fırsatlar

 1. Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması
 2. Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık
 3. Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği
 4. Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması

     Tehditler

 1. Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi
 2. Staj denetiminde yaşanan problemler
Son Güncelleme Tarihi:27.11.2023