Beceri ve Yetkinlikler

1.   Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

2.   Karar almada, uygulamada, değerlendirmede ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

3.   Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

4.   Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

5.   Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6.   Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

7.   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavradığını gösterir.

8.   Eğitim-öğretim ihtiyaçlarına yönelik programlara katılıma istekli olur.

9.   Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini, önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

10. Çalışma arkadaşları ile yardımlaşmayı bilir ve uyumludur.

11. Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

12. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

13. Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

14. Sosyal haklar, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

15. Değişime ve yeniliğe açıktır.

Son Güncelleme Tarihi:27.11.2023