Hedefleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı ile günümüzde sayıları hızla artan hızlı trenler, normal trenler, metro (yeraltı treni), kent içi raylı sistemler gibi demiryolu taşımacılığı sektörünün gerektirdiği işletmecilik bilgilerinin verilmesi, ulaşımda hareketliliğinin planlanması, maliyet-karlılık ve ücretlendirilme politikasının belirlenmesi, personel hareketliliğinin planlanması konularında bilgi ve uygulama yeteneğine sahip nitelikli elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi:27.11.2023