Eğitim Amaçları
  1. Sağlık hizmetlerindeki bilgilerin kaydedilmesi için gerekli olan kayıt sistemlerinin tanınması
  2. Sağlık hizmetlerinde tutulan kayıtların öneminin anlaşılmasını sağlamak 
  3. Tıbbi sekreterlerin görev alanlarını neler olduğunun anlatılması 
  4. Alana ilişkin bilimsel bilginin toplanıp bunların kullanılmasını sağlanması 
  5. Sağlık hizmetleri işleyişinin düzenli bir şekilde olmasını sağlamak
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023