Genel Bilgi

Niğde Üniversitesi Senatosu'nun 24.12.1997 tarih ve 83 Sayılı Kararı ile 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Sağlık Programları Bölümü Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programına öğrenci alımı başlamıştır. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmek. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programında öğretimin ilk yılında anatomi, fizyoloji, psikoloji, tıbbi terminoloji, tıbbi istatistik, gibi dersler verilir. ikinci yılda ise tıbbi dokümantasyon, hastalıklar bilgisi, yazışma teknikleri gibi meslek dersleri okutulur. Öğrenciler 30 iş günü staj yaparlar. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları "Tıbbi Dokümanter Teknikeri" unvanını alırlar. Tıbbi dokümantasyon temelde bir büro işidir. Bu alanda çalışan kimseler araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve ilgililere iletilmesiyle ilgili işler yaparlar. Tıbbi dokümanter teknikerleri üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde görev alırlar. 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında 21 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında normal ve ikinci öğretimde okuyan 309 öğrencimiz bulunmaktadır.


T

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023