GZFT Analizi

GÜÇLÜ YANLAR 

Yüksekokulumuzun şehir merkezinde olması
Yüksekokulumuzun genç, dinamik, güçlü ve idealist akademik personele sahip olması
Akademik ve idari personelin teknolojik olanaklara sahip olması
Yüksekokulumuzda kütüphane bulunması
Kesintisiz internet olanağının sunulması
İlimiz bünyesinde başka meslek yüksekokullarının bulunması
Mezunlarımızın özel sektörde iş bulma olanaklarının fazla olması
Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması
Akademik ve idari personelin öğrencilerle olan iletişiminin güçlü olması
Programa gelen öğrencilerin ilgili ve istekli oluşu


ZAYIF YANLAR 

Öğrencilerin spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri tesislerin olmayışı
Teknik donanımlı sınıfların yetersizliği
Okulun ve programın yeterince tanınmıyor olması
Yüksekokulumuz kütüphanesinin yetersizliği
Eğitimde okullar arası ders birlikteliğinin ve standardizasyonun sağlanamamış olması


FIRSATLAR 

Sağlık sektöründeki değişim ve gelişim nedeniyle tıbbi sekretere olan gereksinimin artması
Sağlık hizmeti sunan özel kuruluşların artmasıyla istihdam alanının genişlemesi
Sağlık sektörü ile geniş işbirliği (uygulamalı dersler ve yaz stajları)


TEHDİTLER

Öğrencilerin ayrı kampüslerden eğitim almalarının yaratmış olduğu sıkıntılar
Eğitimde standardizasyonun yakalanamamış olması


Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023