Hedefleri
  1. Bölümde okutulan tüm dersler hakkında bilgi verme
  2. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili yeterli olacak düzeyde tıbbi terminolojiye ve yabancı dil bilgisi oluşturmak
  3. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanmayı sağlamak
  4. Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincini oluşturmak
  5. Hastane bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımı ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesi için bilgi teknolojilerini iyi kullanılmasını sağlamak
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023