Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


YÖRÜK ALAEDDİN, ÇELİK ŞENOL, TOPUZ DERVİŞ (2023).   Yapay sinir ağları ile Türkiye, Çin ve İran’da bal üretimi modellemesi. Uluslararası - Hakemli  Journal of Original Studies


AKBAL HAZAL., (2022). “Konut Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Balıkesir- Akçay Örneği”. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol.9, No.2, pp. 332-341.


TOPUZ DERVİŞ, KILIÇ KENAN (2021). The Modeling by Fuzzy Least Squares Regression Approach Relationships between Copper Values in the Soil, Vegetables, Fruits and Human Tissue. Google Scholar, World Cat, ICMJE, DRJI - Özgün Makale - International Journal of Clinical Biostatistics and Biometrics - Doi: 10.23937/2469-5831/1510042 


TOPUZ, DERVİŞ ve KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN (2021). On the Comparison of Multiple Linear and Interval Regression Models of Apnea-Hypopnea Index in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. International Journal of Clinical Biostatistics and Biometrics - Doi: 10.23937/2469-5831/1510037


TOPUZ DERVİŞ, KESKİN İSMAİL An Application of Fuzzy Pearson Correlation Methods in Animal Sciences - Özgün Makale - Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences - Doi: 10.15316/SJAFS.2021.256


TOPUZ, DERVİŞ (2021). Jackknife Resampling Method for Estimation of Fuzzy Regression Parameters and Revised Tanaka Method.  SCI-Expanded - Özgün Makale - Progress in Nutrition - Doi: 10.23751/pn.v23iS2.12179 


TOPUZ, DERVİŞ (2021). Lactation Milk Yield Prediction with Possibilistic Logistic Regression Analysis.  SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University - Doi: 10.9775/kvfd.2020.25171 


DOĞAN NURİ ÖZGÜR, AKBAL HAZAL (2021). "Covıd-19’un Akademik Teşvik Etkinliği Üzerindeki Etkisi: Veri Zarflama Analizi ile 2019 ve 2020 Yıllarına İlişkin Bir Karşılaştırma". Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.7, No.3, pp.469-490.


İ. AYTEKİN , N. MİKAİL, Y. ALTAY , DTOPUZ, İ. KESKİN , 2016. Determination of the Factors Effecting Lactation Milk Yield of Holstein Friesian Cows by the Path Analysis. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences ISN: 2458-8377 cilt no: 30, sayı:1 pp. 44-48.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AKBAL HAZAL., (2022). "Bir Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Beşiktaş Taraftarlarının Lisanslı Ürün Satın Alma Nedenlerinin AHP Yöntemi İle İncelenmesi". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.12, No.2, pp.1028-1028.

AKBAL HAZAL., (2022). “Sürdürülebilir Lojistik Kapsamında Yeşil Lojistik Uygulamaları”. Kapadokya Akademik Bakış, Vol.6, No.1, pp. 15-23.

AKBAL HAZAL., (2022). “Üniversite Öğrencilerinin Özel Yurt Seçim Kararının AHP Tabanlı GIA İle İncelenmesi”. Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.2, No.2, pp. 273-285.

(Y.ALTAY, M.NAZİRE, D.TOPUZ, İ.KESKİN), (2015). Hayvancılıkta Yanıt Yüzey Yönteminin Kullanımı. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya.


Ulusal/Uluslararası Alanda Yazılan Kitap/Kitap Bölümü

AKBAL HAZAL., (2023). “Afetlerde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi” içinde Durmuş Ayhan, Amarat Mustafa (Ed.), Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Yönetimi, İstanbul: Efe Akademi Yayınevi, ss. 155-174. ISBN:978-625-6939-82-0.


AKBAL HAZAL, DOĞAN NURİ ÖZGÜR, (2023). “Lean and Smart Supply Chain Management in Healthcare” içinde Akküçük, Ulaş (Ed.), Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, USA: IGI Global Publisher, ss.22-36. ISBN:9781668481035.


AKBAL HAZAL., (2023). “Tedarikçi Seçimi ve Çok Kriterli Karar Verme” içinde Mete Mustafa, Akardeniz, Erhan (Ed.), İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Ankara: Serüven Yayınevi, ss. 37-50. ISBN:978-625-6399-80-8.


AKBAL HAZAL., (2023). “Yapay Zekâ Ve Klinik Karar Destek Sistemlerinin Sağlık Sektöründeki Yeri” içinde Köse, Dursun (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar, Ankara: Platanus Publishing, ss.275-288. ISBN:978-625-6971-26-4


AKBAL HAZAL., 2022). “Pandemi ile Mücadelede Sağlık 4.0'ın Etkisi” içinde Sönmez, Sinan (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler II, İzmir: Duvar Yayınları, ss. 447- 466. ISBN:978-625-8261-66-0

AKBAL HAZAL., (2022). "Pazarlamada Yeni Bir Uygulama: Nöropazarlama ve Nöropazarlama Teknikleri" içinde Karabulut, Şahin(Ed.), İşletme Biliminde Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Konuları, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, ss.293-302.

TOPUZ DERVİŞ (2021). DIFFERENT STATISTICAL APPLICATIONS IN AGRICULTURE. Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: FUZZY LINEAR REGRESSION AND FUZZY PEARSON CORRELATION ANALYSIS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:354 - ISBN:978-625-8061-07-9 - (Bölüm Sayfaları:167 - 210)

TOPUZ DERVİŞ (2021). DIFFERENT STATISTICAL APPLICATIONS IN AGRICULTURE. Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AN APPLICATION OF BOOTSTRAP RESAMPLING METHOD IN REGRESSION ANALYSIS ON CERTAIN RODENTS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:354 - ISBN:978-625-8061-07-9 - (Bölüm Sayfaları:263 - 292)

H. AKBAL, (2018), Hastanelerde Malzeme Yönetim Sürecinin Değerlendirilmesi ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Akademisyen Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:9786052580226, Türkçe (Bilimsel Kitap)

H. AKBAL, (2019), İşletme ve Yönetim Araştırmaları II, Bölüm adı: (İşletmelerde Üretim Yönetimi) Akademisyen Kitabevi, Editör: Azmi Yalçın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 444, ISBN:9786052585986, Türkçe (Bilimsel Kitap)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

AKBAL HAZAL., (2023). Evaluation of the Factors Affecting the Selection of the Thermal Hotel with AHP-TOPSIS: Güre Case. 9. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 17.05.2023 - 19.05.2023, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


AKBAL HAZAL., (2023). Analysis of Generation Z's Use of Food Ordering Applications Based on Marketing Mix Elements: An AHP Application. 9. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 17.05.2023 - 19.05.2023, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


AKBAL HAZAL.,  (2022). Üniversite Öğrencilerinin Ders Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin AHP ve TOPSIS İle İncelenmesi. Bursa 3rd International Conference on Scientific Researches, Bursa, TÜRKİYE, 22.10.2022 - 23.10.2022, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).


AKBAL HAZAL., (2022). Sinema Kuruluş Yerinin AHP İle Değerlendirilmesi. Anadolu 11th International Conference on Social Sciences, Diyarbakır, TÜRKİYE, 29.12.2022 - 30.12.2022,  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).


AKBAL HAZAL, DERİCİ SERKAN. (2022)."Ofislerde Covid-19 Bulaşma Riskini Artıran Faktörlerin AHP İle İncelenmesi". International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON 2022 Spring), Kocaeli, TÜRKİYE,13.05.2022-14.05.2022.


AKBAL HAZAL, DERİCİ SERKAN. (2022)."SWARA- AHP Yöntemleri İle Yeşil Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi: Bir Sağlık Sektörü Uygulaması". 6. International Symposium on Current Developments in Science,Technology and Social Sciences, Malatya, TÜRKİYE, 16.09.2022-18.09.2022.


TOPUZ DERVİŞ, KESKİN İSMAİL (2021). Revize Tanaka FLR'ye Dayalı Bulanık Regresyon Yöntemi Ve Bir Uygulama. 2. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi. (18.08.2021 - 18.08.2021). Uluslararası. Tam metin bildiri -


TOPUZ, DERVİŞ (2021). Fuzzy Artificial Neural Networks and an Application. II. International Applied Statistics Conference (UYIK-2021) -(29.06.2021- 02.07.2021)  Temmuz 2021 • Turkey. Uluslararası


 H.İ. AKBAL, H. AKBAL, M. ERDEM (2019).  Akustik ve Elektronik Enstruman Seslerinin Çoklu Ortam Ses İlkesi Açısından İncelenmesi: Bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Örneği.  1. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat Teknoloji Sempozyumu(1), 31-33. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)    

D.TOPUZ,  KESKİN İ., ŞAHİNLER S., (2018).  Fuzzy Least Squares Regression Analysisi and An Application. 11rd.International Statistics Days Conference (ISDC) October 3-7, Muğla. Turkey.
 D.TOPUZ ,  ŞAHİNLER S., (2018). Fuzzy One-Way Anova and An Application. 11rd.International Statistics Days Conference(ISDC) October 3-7, Muğla. Turkey 
 D.TOPUZ, ŞAHİNLER S., (2018). Defuzzification Methods and An Application. 2rd.International Scientific and Vocational Studies Congrees-Science and Mathematics (BILMES 2018) July 5-8, Nevşehir-Ürgüp. Turkey 

K.BOZAN, D. EVGİN, (2018).  Erken Adolesan Dönemdeki Akran Zorbalığının Aile İşlevleri ve Çocuğun Davranışları ile İlişkisinin Belirlenmesi.  V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5117881)

 D.TOPUZ,  KESKİN İ., (2017). Test Criterion of Model Fit For Fuzzy Models and an Application. 3rd.International Researchers, Statisticians and Yaung Statisticians Congress May 24-26, Konya, pp.56. Turkey. 
 D.TOPUZ,  KESKİN İ., ŞAHİNLER S., ALTAY Y.,  (2017).  Interval Regressıon Model and an Application. 3rd.International Researchers, Statisticians and Yaung Statisticians Congress May 24-26, Konya, pp.81. Turkey. 
 D.TOPUZ , ALTAY Y., KESKİN İ., ŞAHİNLER S., (2016). Fuzzy Logistic Regression Model And An Application. Internatıonal conference on ınformatıon complexıty And Statıstıcal Modelıng In High Dımensıons Wıth Applıcatıons(Ic-Smhd-2016.), May 18-21, Cappadocıa/Nevsehır, pp.36. Turkey. 
(B.DAĞ, N.M.MAMMADOVA, İ.KESKİN, Y.ALTAY, D.TOPUZ), (2015), Developing Expert Systems Based on Fuzzy Logic in Dairy Cattel Husbandry, The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
(İ. AYTEKİN, N.M. MAMMADOVA, Y.ALTAY, D.TOPUZ, İ.KESKİN), (2015) Determination of the Factors Effecting Lactation Milk Yield of Holstein Friesian Cows by the Path Analysis. The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
(İ.KESKİN, N.M. MAMMADOVA, D.TOPUZ, Y.ALTAY, İ.AYTEKİN), (2015), Development of Support Decision System in Agriculture by Using Artificial Intelligent Systems. The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023