Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İ. AYTEKİN , N. MİKAİL, Y. ALTAY , DTOPUZ, İ. KESKİN , 2016. Determination of the Factors Effecting Lactation Milk Yield of Holstein Friesian Cows by the Path Analysis. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences ISN: 2458-8377 cilt no: 30, sayı:1 pp. 44-48.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(Y.ALTAY, M.NAZİRE, D.TOPUZ, İ.KESKİN), (2015). Hayvancılıkta Yanıt Yüzey Yönteminin Kullanımı. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya.

Ulusal/Uluslararası Alanda Yazılan Kitap/Kitap Bölümü

H. AKBAL, (2018), Hastanelerde Malzeme Yönetim Sürecinin Değerlendirilmesi ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Akademisyen Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:9786052580226, Türkçe (Bilimsel Kitap)

H. AKBAL, (2019), İşletme ve Yönetim Araştırmaları II, Bölüm adı: (İşletmelerde Üretim Yönetimi) Akademisyen Kitabevi, Editör: Azmi Yalçın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 444, ISBN:9786052585986, Türkçe (Bilimsel Kitap)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 H.İ. AKBAL, H. AKBAL, M. ERDEM (2019).  Akustik ve Elektronik Enstruman Seslerinin Çoklu Ortam Ses İlkesi Açısından İncelenmesi: Bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Örneği.  1. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat Teknoloji Sempozyumu(1), 31-33. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)    
D.TOPUZ,  KESKİN İ., ŞAHİNLER S., (2018).  Fuzzy Least Squares Regression Analysisi and An Application. 11rd.International Statistics Days Conference (ISDC) October 3-7, Muğla. Turkey.
 D.TOPUZ ,  ŞAHİNLER S., (2018). Fuzzy One-Way Anova and An Application. 11rd.International Statistics Days Conference(ISDC) October 3-7, Muğla. Turkey 
 D.TOPUZ, ŞAHİNLER S., (2018). Defuzzification Methods and An Application. 2rd.International Scientific and Vocational Studies Congrees-Science and Mathematics (BILMES 2018) July 5-8, Nevşehir-Ürgüp. Turkey 

K.BOZAN, D. EVGİN, (2018).  Erken Adolesan Dönemdeki Akran Zorbalığının Aile İşlevleri ve Çocuğun Davranışları ile İlişkisinin Belirlenmesi.  V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5117881)

 D.TOPUZ,  KESKİN İ., (2017). Test Criterion of Model Fit For Fuzzy Models and an Application. 3rd.International Researchers, Statisticians and Yaung Statisticians Congress May 24-26, Konya, pp.56. Turkey. 
 D.TOPUZ,  KESKİN İ., ŞAHİNLER S., ALTAY Y.,  (2017).  Interval Regressıon Model and an Application. 3rd.International Researchers, Statisticians and Yaung Statisticians Congress May 24-26, Konya, pp.81. Turkey. 
 D.TOPUZ , ALTAY Y., KESKİN İ., ŞAHİNLER S., (2016). Fuzzy Logistic Regression Model And An Application. Internatıonal conference on ınformatıon complexıty And Statıstıcal Modelıng In High Dımensıons Wıth Applıcatıons(Ic-Smhd-2016.), May 18-21, Cappadocıa/Nevsehır, pp.36. Turkey. 
(B.DAĞ, N.M.MAMMADOVA, İ.KESKİN, Y.ALTAY, D.TOPUZ), (2015), Developing Expert Systems Based on Fuzzy Logic in Dairy Cattel Husbandry, The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
(İ. AYTEKİN, N.M. MAMMADOVA, Y.ALTAY, D.TOPUZ, İ.KESKİN), (2015) Determination of the Factors Effecting Lactation Milk Yield of Holstein Friesian Cows by the Path Analysis. The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
(İ.KESKİN, N.M. MAMMADOVA, D.TOPUZ, Y.ALTAY, İ.AYTEKİN), (2015), Development of Support Decision System in Agriculture by Using Artificial Intelligent Systems. The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.

Son Güncelleme Tarihi:23.07.2020