Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri Ve Yetkinlikler:

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak, Yaşlı Bakımı Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalı

2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmeli,

3- Yaşlı bakımında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanma, uygulayabilme, değerlendirme ve herhangi bir sorun karşısında sorunları çözmek için ekip üyesi olarak görev alabilmeli

4- Yaşlı bakımı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmeli; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmeli

5- Yaşlı bakımı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşabilmeli

6- Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilmeli

7- Yaşlı ve engelli bireylerin özel gereksinimleri ile ilgili bakım işlevini görebilmeli

8- Yaşlı bakımı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket edebilmeli

9- Yaşlı bakımı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilmeli

10- Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmeli

11- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranabilmeli ve bunlara katılabilmeli

12- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilmeli

13- Birey ve halk sağlığı, ilk yardım, çevre koruma ve iş güvenliği konularının bilincinde olabilmeli

14- Yaşlı bakımı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilmeli

Genel Yetkinlikler:

1- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeli, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmalı

2- Ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmeli

3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilmeli

4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli

5- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilmeli
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015