Eğitim Amaçları
1- Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve tüm insanlığa hizmeti amaç edinen kişiler olmaları

2- Tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen meslek elemanı olmaları

3- Programın eğitim esaslarını, yaşlının temel gereksinimlerini bilerek bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanmaları, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül olarak yaklaşabilme becerisi oluşturmaları

4- Temel sağlık bilgilerinin yanı sıra, çağdaş sağlıkçının iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmalar

5- Eğitim-öğretim dönemlerinde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları

6- Toplum bilinci gelişmiş, toplumsal sorunlara duyarlı kişiliğe sahip olmaları

7- Sosyal yönleri, iletişim becerileri, üreticilik ve girişimcilik ruhları gelişmiş kişiler olmaları
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015