Program Çıktıları
1- Mesleği ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisi

2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alma/sorumluluk alma becerisi

3- Sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlama becerisi

4- Yaşlı bakımı ile ilgili ülkenin ve dünyanın gündemindeki olayları izleme ve gelişmeleri takip etme becerisi

5- Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alma/sorumluluk alma becerisi

6- Yaşlı ile ilgili bedensel, ruhsal ve sosyal değişimi tanımlama, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verme ve yaşlı bireye verilen bakımının kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirme becerisi

7- Yaşlı bakımı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme becerisi

8- Yaşlı bakımı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirme becerisi

9- Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapma becerisi

10- Yaşlı bakımı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak aileyi, toplumu ve kurumları bilgilendirme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma becerisi

11- Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon için temel düzeyde etkinlikler planlayıp uygulayabilme becerisi

12- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verme ve toplumun yaşlı bakımına katılması yönünde bireyleri destekleme becerisi

13- Gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurma becerisi

14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak yaşlı bakımı ile ilgili bilgileri izleme ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi

15- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi

16- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazanma becerisi

17- Birey ve halk sağlığı, ilk yardım, çevre koruma ve iş güvenliği konularının bilincinde olabilme becerisi

18- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranabilme ve katılma becerisi

19- Yaşlı ve engelli bireylerin özel gereksinimleri ile ilgili bakım işlevini görebilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015