GZFT Analizi
Güçlü Yanlar

1- Yüksekokulumuzun şehir merkezinde olması

2- Yüksekokulumuzun genç, dinamik, güçlü ve idealist akademik personele sahip olması

3- Akademik ve idari personelin teknolojik olanaklara sahip olması

4- Yüksekokulumuzda kütüphane bulunması

5- Kesintisiz internet olanağının sunulması

6- İlimiz bünyesinde başka meslek yüksekokullarının bulunması

7- Mezunlarımızın özel sektörde iş bulma olanaklarının fazla olması

8- Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması

9- Akademik ve idari personelin öğrencilerle olan iletişiminin güçlü olması

10- Programa gelen öğrencilerin ilgili ve istekli oluşu

Zayıf Yanlar

1- Öğrencilerin spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri tesislerin olmayışı

2- Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ile Yüksekokulumuzun aynı binada eğitim vermesi

3- Teknik donanımlı sınıfların yetersizliği

4- Okulun ve programın yeterince tanınmıyor olması

5- Yüksekokulumuz kütüphanesinin yetersizliği

6- Eğitimde okullar arası ders birlikteliğinin ve standardizasyonun sağlanamamış olması

Fırsatlar

1- Yaşlı nüfusun artması nedeniyle kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım teknikerine olan gereksinimin artması

2- Sağlık sektöründeki değişim ve gelişim nedeniyle yaşlı bakım teknikerine olan gereksinimin artması

3- Sağlık hizmeti sunan özel kuruluşların artmasıyla istihdam alanının genişlemesi

4- Sağlık sektörü ile geniş işbirliği (uygulamalı dersler ve yaz stajları)

Tehditler

1- İlimizde tıp fakültesinin olmaması

2- Öğrencilerin ayrı kampüslerden eğitim almalarının yaratmış olduğu sıkıntılar

3- Eğitimde standardizasyonun yakalanamamış olması
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015