Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
Bireyi bütüncül bir anlayışla ele alıp değerlendirebilmeli
Sağlık ve hastalık kavramlarını bilerek, birey, aile ve toplumu değerlendirebilmeli
Hasta bireyin, sağlık bakım gereksinimlerini tanılayabilmeli, planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli
Mesleğe özgü bilgi ve becerileri hasta bakımında uygulayabilme
İç hastalıklarına özgü hemşirelik bakımını tanılayabilmeli, planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli
Cerrahi hastalıklarına özgü hemşirelik bakımınıtanılayabilmeli, planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli
Doğum ve kadın sağlığı ve hastalıklarına özgü hemşirelik bakımını tanılayabilmeli, planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli
Çocuk sağlığı ve hastalıklarına özgü hemşirelik bakımını tanılayabilmeli, planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli
Ruh sağlığı ve hastalıklarına özgü hemşirelik bakımını tanılayabilmeli, planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli
Mesleki uygulamalarına yön verecek etik ilke ve kodlarını bilmeli
Mesleki bilgi ve birikimine katkıda bulunabilecek araştırmalar yapabilmeli
Acil durumlarda ilkyardım bilgi ve becerilerini kullanabilmeli
Hemşirelik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde yönetim alanına ilişkin bilgi ve becerilerini kullanabilmeli
Sağlık ekibinin bir üyesi olarak etkili iletişim tekniklerini kullanabilmeli

Genel Yetkinlikler
Hemşirelik alanındaki temel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
Hemşirelik alanındaki temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
Hemşirelik alanında bir çalışmayı bağımsız olarak planlayabilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme
Hemşirelik alanında ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
Hemşirelik alanında değişen ve gelişen bilgiyi, yaşam boyu öğrenme felsefesi ile takip edebilme
Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme
Son Güncelleme Tarihi:06.05.2016