Hedefleri
Birey, aile ve toplumun yaşadığı çevre ile birlikte bir bütün olarak ele alabilmesi
İnsan sağlığının önemini kavrayabilmesi
İnsan sağlığını tehdit eden riskleri tanıyabilmesi
Sağlıktan sapmaları erken tanıyabilmesi
Hastalık durumlarında sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürebilmesi için bakım, eğitim ve danışmanlık rollerini yerine getirebilmesi
Sağlık eğitimleri yoluyla bireyin kendi sağlığının sorumluluğunu almasını sağlayabilmesi
Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde, hemşirelik hizmetlerinin palnlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilmesi
Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle iş birliği yapabilmesi
Hemşirelik mesleği etik kodlarına uygun davranışlarda bulunabilmesi
Yapılan çalışmaların sonuçlarını klinikte uygulayabilmesi
Hemşirelik mesleğinin gelişmesini sağlayacak araştırmaları takip edebilmesi ve çalışma yaşamına uygulayabilmesi
Yapılan çalışmaların sonuçlarını klinikte uygulayabilmesi
Son Güncelleme Tarihi:06.05.2016