Genel Bilgi
Genel Bilgi

Yüksek Sağlık Şurasınının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine öğrenci alımı durdurularak, yerine açılan Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Meslek Lisesi binalarında faaliyet göstermelerini esasa bağlayan Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan 22805 sayılı protokole uygun olarak 1996-1997 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu açılmıştır.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü eğitimine, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kuruluş kanunu ve Üniversite Senatosunun 24.12.1997 tarih ve 83 sayılı kararı ile Ön Lisans düzeyinde başlamıştır. Hemşirelik Bölümü, 1996-1997 eğitim öğretim yılında 4 yıllık Lisans programına geçmiştir.
Hemşirelik Bölümü eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversitede, devlet hastanesinde, sağlık ocaklarında, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, okullarda ve iş yerlerinde çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP-ERASMUS) ve Farabi Değişim Programı kapsamında yurt içi ve dışı üniversitelerdeki eğitim olanaklarından yararlanabilmektedir.
Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler
Amaç:

Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesinin sağlanması
İnsan sağlığını etkileyen faktörleri belirleyebilmesi
Alana özgü bilgiyi, hemşirelik sürecini kullanarak, hasta bireyin sağlık gereksinimlerini karşılamada beceriye dönüştürebilmesi
Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilmesi
Sosyal yönlerinin, iletişim becerilerinin, yaratıcılıklarının ve girişimciliklerinin gelişmesi
Alana ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunması

Hedef:
Birey, aile ve toplumun yaşadığı çevre ile birlikte bir bütün olarak ele alabilmesi
İnsan sağlığının önemini kavrayabilmesi
İnsan sağlığını tehdit eden riskleri tanıyabilmesi
Sağlıktan sapmaları erken tanıyabilmesi
Hastalık durumlarında sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürebilmesi için bakım, eğitim ve danışmanlık rollerini yerine getirebilmesi
Sağlık eğitimleri yoluyla bireyin kendi sağlığının sorumluluğunu almasını sağlayabilmesi
Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde, hemşirelik hizmetlerinin palnlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilmesi
Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle iş birliği yapabilmesi
Hemşirelik mesleği etik kodlarına uygun davranışlarda bulunabilmesi
Yapılan çalışmaların sonuçlarını klinikte uygulayabilmesi
Hemşirelik mesleğinin gelişmesini sağlayacak araştırmaları takip edebilmesi ve çalışma yaşamına uygulayabilmesi
Yapılan çalışmaların sonuçlarını klinikte uygulayabilmesi

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere HEMŞİRELİK LİSANS DERECESİ verilecektir.

HEMŞİRELİK lisans programı 240 AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, HEMŞİRELİK bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre YGS-2 puan türünden kabul edilirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel : 0 388 225 21 48
Faks : 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
Hemşirelik lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 72 - Sağlık
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 72 - Sağlık
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Hemşirelik Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Arazi Çalışması
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Sağlık Bakanlığı kadrolarında yer alarak Hemşirelik yapabilmektedirler. Ayrıca sağlık alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün azlığı nedeniyle özel sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.


Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
HEMŞİRELİK Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
75 iş günü (20 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, HEMŞİRELİK bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
HEMŞİRELİK programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Tez Sunma
Belge Sunma

Sınavlar:
Öğrencilerin, HEMŞİRELİK programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındakibütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikteders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı vevarsadiğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerininkatkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veyafinal sınavı gerektirmeyenişe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleriyukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:
Bir öğrencinin başarısıher ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalarve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır vedönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin HEMŞİRELİK programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
75 iş günü (20 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Başa Dön

Son Güncelleme Tarihi:08.03.2021