GZFT Analizi
Güçlü Yanlar

1- Yeterli öğrenci ve araştırma laboratuvarının bulunması
2- Yüksek Lisans ve Doktora programlarının bulunması
3- Mezunların iş olanaklarının diğer bölümlere göre daha fazla olması
4- Mezunların tüm laboratuarlarda çalışabilecek seviyeye gelmeleri
5- Yurtdışına öğrenci gönderebiliyor olması
6- Farklı bölüm ve alanlarla entegrasyon sağlanabilmesi
7- Uluslararası yayın sayısı

Zayıf Yanlar

1- Ulusal ve uluslar arası sempozyumlara ev sahipliği yapamama
2- Laboratuvar malzeme ve cihazlarının yeterli sayıda olmaması ve bunların periyodik bakımlarının aksaması
3- Proje sayısının azlığı
4- Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının yeterli olmaması


Fırsatlar

1- Farklı disiplinlerle ortak çalışma imkanı bulunması
2- Bölüm öğretim elemanlarının kendi branşları arasında ortak çalışma yapabilme imkanı bulunması
3- Yapılan yayın sayısının daha da arttırılma imkanı bulunması
4- Sosyal açıdan tüm bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
5- Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

1- Bölümün Bologna sürecine entegrasyonda yapılanmasının tamamlanamaması
2- Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
3- Bölüm öğrencilerinin en az bir yabancı dile sahip olma ve gerektiğinde bunu meslektaşlarıyla iletişime geçebilmek amacıyla kullanabilme yetkinliğinin bulunmaması.
4- Bölüm öğrencilerinin temel bilişim teknolojilerinin önemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması

 
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016