Projeler

Analitik Kimya

N.Ü.A.F. (BAGEP) (FEB 2015-40) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. A.Taner BİŞGİN, Doç. Dr. Mustafa UÇAN, Prof. Dr. İbrahim NARİN, Atık Sularda, İçme Suyunda ve Gıda Örneklerinde Bulunan Bakır, Nikel ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Misel Ortam Ekstraksiyonu Yöntemiyle Ayrılması ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Eş Zamanlı Tayini, (2015-2016).

 

N.Ü.A.F. (BAGEP) (FEB 2014-14) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME. Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Mustafa UÇAN, Prof. Dr. İbrahim NARİN, Arş. Gör. A.Taner BİŞGİN, Lanaset Blue 2R Tekstil Boyasının Misel Ortam Ekstraksiyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemleriyle Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması ve Tayini, (2014-2015).

 

N.Ü.A.F. (BAGP) (FEB 2013-16) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa UÇAN Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. İbrahim NARİN, Arş. Gör. A.Taner BİŞGİN, Kristal Viyole Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi ve UV-Vis Görünür Bölge Spektrofotometresi Tayini, (2013-2015).

 

N.Ü.A.F. (DOKTEP) (FEB 2012-23) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa UÇAN Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. İbrahim NARİN, Arş. Gör. A.Taner BİŞGİN, Çeşitli Gıda Ürünlerinde Bazı Gıda Boyalarının ve Eser Elementlerin Ön Ayrılması ve Tayinleri, (2012-Devam ediyor).

 

N.Ü.A.F. (BAGP) (FEB 2011-19) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa UÇAN Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. İbrahim NARİN, Arş. Gör. A.Taner BİŞGİN, Kanserojen Congo Red Tekstil Boyasının Bulutlanma noktası Ekstraksiyon Metodu ile Zanginleştirilmesi ve UV-vis Görünür Bölge Spektrofotometresi ile Tayini, (2011-2012).


O. Gezici (Yürütücü), Hümik asit esaslı monolitik kriyojellerin protein iyon-değişim kromatografisinde kullanılabilirliğinin incelenmesi, N.Ü. FEB 2015/17 BAGEP; (2015 – Devam ediyor).


O. Gezici (Yürütücü); Protein iyon-değişim kromatografisi için kaliksaren-kriyojel esaslı yeni tip monolitik kolonların sentezlenmesi; TÜBİTAK-1001; 115Z236; (2015 – Devam ediyor).

 

Fizikokimya

Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu, 115M525, TÜBİTAK 1001 PROJESİ, Yürütücü: Doç.Dr. Yeliz KONUKLU, (2015-2017)


Niğde Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları), 115R092, TÜBİTAK 1000 PROJESİ, Yürütücü: Doç.Dr. Yeliz KONUKLU, (2016-Devam Ediyor)


Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı,111M614, TÜBİTAK 3501 PROJESİ, Yürütücü:Doç.Dr. Yeliz KONUKLU, (2012-2015)


Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Işıl Özelliklerin İyileştirilmesi, TÜBİTAK 1001 PROJESİ, Araştırmacı:Doç.Dr. Yeliz KONUKLU, (2012-2015)


Elektronik Cihazların Soğutulması Amacıyla Faz Değiştiren Maddelerin Mikro-Nanokapsüllenmesi, BAP,Yürütücü: Doç.Dr. Yeliz KONUKLU, (2016-2017)


Faz Değiştiren Madde/Ömrünü Tamamlamış Lastik Kompozit Materyallerinin İncelenmesi, BAP,

Yürütücü: Doç.Dr. Yeliz KONUKLU, (2013-2016)


Anorganik KimyaOrganik Kimya

Bazı Juniperus Türlerinde Uçucu yağlar ve Farmasotik Aktif Maddelerin Araştırmaları, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Feb96/03) Proje Yöneticisi: Meysun İBRAHİM, 1996


Yeni tersiyer aminometilfosfin ligandları ve bunların metal komplekslerinin sentezi, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi( Feb 2001/02) Proje Yöneticisi : Meysun İBRAHİM ,2003


İndol ve bazı türevlerinin katılma reaksiyonları, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Feb 2006/06) Proje Yöneticisi: Meysun İBRAHİM, 2006


İndollerin Siklokatılma reaksiyonları “ Niğde Üniversitesi Bilimsel araştırma projesi (Feb 2008/11) Proje Yöneticisi: Meysun İBRAHİM, 2008


Remazol Red 195 boyasının Rhodopseudomonas sp. 51ATA suşu tarafından degredasyonu, Yüksek lisans Tez Projesi, Niğde Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Feb.2010, Niğde, (Yardımcı araştırmacı: Meysun İBRAHİM).


Hypericum Perforatum Bitkisinde Bulunan Bileşiklerin Ekstraksiyonu ve Analizleri“, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ( Feb 2013/11) BAGEB, Proje Yöneticisi: Meysun İBRAHİM


 
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016