Program Çıktıları


Program Çıktıları

1- El sanatları bilgilerini tanımlama, geliştirme ve uygulama becerisi
2- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda alanıyla ilgili sorunları çözümleme ve tasarlama becerisi
3- Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi
4- El sanatları uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi
5- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
6- Bağımsız davranma, yaratıcılık ve insiyatif kullanma becerisi
7- Sanatsal, bilimsel, ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi
8- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olunması
9- Ulusal ve uluslararası sanatsal ve teknolojik gelişimleri izleyebilme becerisi
10- çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi
11- El Sanatları ile ilgili uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerisi
12-  El Sanatları ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi cerileri kullanabilmeli
13- El Sanatları ile ilgili sayısal hesaplamalarda problemlerin çözümü için matematiksel verileri kullanabilmeli becerisi

Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023