Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders GIY1009 MESLEKİ MATEMATİK 2 0 2
Sayılar, Cebir, Trigonometri, Fonksiyonlar, Denklemler ve Eşitsizlikler, Türev ve Uygulamaları
Zorunlu Ders GIY1011 KADIN GİYSİ KALIPLARI I 4 2 8
Giysi Çeşitleri, Giysi İçin Ölçü Alma, İnsan Vücut Ölçülerinde Oran-Orantı, Ölçü Tabloları, Düz Dar Etek Kalıbı, Model Uygulamalı Etek Kalıbı, Çeşitli Etek Kalıpları
Zorunlu Ders GIY1013 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ I 2 2 6
Hazır Giyim Sanayinin Genel Departmanlarını Tanıma, Dikimhane, Kesimhane, Eşleme, Ütüleme Bölümündeki Makine, Alet ve Araç Gereçlerini Tanıma, Makinelerde Meydana Gelebilecek Basit Arızalar, Temel Dikiş Egzersizleri, Temel Dikiş Türleri, Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri, Cep Dikişi Teknikleri, Etek Üretimi
Zorunlu Ders GIY1015 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 2 2 4
Temel Sanat Eğitime giriş, Nokta ve Çizgisi ile İlgili Kavramlar, Açık-Koyu ve Işık-Gölge İle İlgili Kavramlar, Renk İle İlgili Kavramlar, Doku İle İlgili Kavramlar, İç Yapı, Stürüktür İle İlgili Kavramlar.Görsel Sanatların Bölümleri, Kompozisyon, Zemin ve Biçim İlişkileri, Renklendirme Uygulamaları, Doku, Dokulu Objelerden Renkli Etütler, Dokulu Objelerden ve Kumaşlardan Yüzey Düzenlemeleri, Özgün Yüzey Düzenlemelerini Renklendirme, Renkli Özgün Yüzey Düzenlemelerini Paspartulama, Strüktür İle İlgili Kavramlar, Yapay Strüktür, Dairenin Perspektifi, Yatay ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi.
Zorunlu Ders GIY1017 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 3 0 3
Lif Tanımı, Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması, Tekstil Liflerinin İç Yapısı ve Temel Özellikleri, Bitkisel Lifler Hayvansal Lifler, çeşitleri ve kullanıldığı yerler. Kimyasal Lif üretimi, kimyasal ve rejenere lif çeşitleri Sınıflandırılması, İç Yapısı Temel Özellikleri, ve kullanıldığı yerler. Kesikli lif iplikçiliği. Kesiksiz lif iplikçiliği. İplik çeşitleri, Kumaş çeşitleri, Terbiye işlemleri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GIY1012 KADIN GİYSİ KALIPLARI II 4 2 8
Asorti, Pastal Planı, Temel Kadın Pantolon Kalıbı, Model Uygulamalı Kadın Pantolon Kalıbı, Tişört Kalıbı, Tayt Kalıbı, Body Kalıbı, Kadın Eşofman Kalıbı
Zorunlu Ders GIY1014 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ II 2 2 6
Sipariş Formu Hazırlama, Çalışma Talimatları, Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri, Pantolon Dikimi,Tişört Dikimi, Eşofman Dikimi
Zorunlu Ders GIY1016 GİYSİ MALZEMELERİ 2 0 3
Giyimde kullanılan yardımcı malzemelerin önemi, yardımcı malzemelerin tarihçesi, astar ve telanın çeşitleri ve kullanım yerleri, dikiş ipliği çeşitleri, kapama gereçleri, dolgu ve destek malzemeleri, süsleme gereçleri,giyside kullanılan etiketler, etiket çeşitleri, etiket talimatları, giyimde ambalaj çeşitleri ve yöntemleri, kullanılan aksesuarlar, aksesuarlarda kullanılan malzemeler ve kullanım şekilleri.
Zorunlu Ders GIY1018 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ 2 2 4
Teknik çizimin nerelerde kullanıldığı, Temel çizimler, geometrik çizimler, giysi detayları çizimi, giysi teknik çizimleri, model araştırmaları, model teknik çizimleri, Giysi teknik parça listesi oluşturmak, model analizi.
Zorunlu Ders GIY1020 GEOMETRİ 2 0 2
Geometrik Kavramlar,Üçgenler,Üçgenlerde açı-kenar bağıntıları,Üçgenlerde uzunluk, Üçgenlerde Alan,Açıortay,Kenarortay,Benzerlik,Çokgenler, Parelelkenar ve Eşkenar dörtgen,Dikdörtgen, Kare ve Deltoid,Yamuk,Çemberde açılar,Dairede Uzunluk ve Alan,Uzay Geometri,Dik prizmalar,Silindir,Noktanın Analitik İncelemesi
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders GIY2015 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 3
Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek , İş yeri kurma fikrini oluşturmak , İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek İş yerini faaliyete açmak
Seçmeli Ders GIY2019 MODA 2 0 3
Giyimde modanın yeri ve önemi, moda ürünün özellikleri, modanın tarihsel gelişimi, ünlü modacıların stilleri ve moda akımları.
Seçmeli Ders GIY2021 GİYSİ TARİHİ 2 0 3
Elyaf Bilgisi, Dokuma, Örme ve Nonwoven Bilgisi, Boya ve Baskı Bilgisi, Terbiye Teknolojisi Bilgisi, Dinsel Açıdan Kostüm, Cinsel Açıdan Kostüm, Fonksiyonel Açıdan Kostüm, Kültürel Açıdan Kostüm, Günümüz Açısından Kostüm, İklim Bilgisi, Etnografik Bilgi, Folklorik Bilgi, Sanat Tarihi, Saraciye, Aksesuar, Işık ve Teknik, Sahne Sanatları, Müzik Kültürü, Türk Sanatı Tarihi.
Seçmeli Ders GIY2023 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU 2 2 3
Canlı Modelden Değişik Duruşlarda Çizgiye Dayalı İnsan Vücudu Çalışmaları, Canlı Modelden Aslına Uygun Kadın Vücudu Çizme Az Giyimli, Çok Giyimli Canlı Model, Canlı Modelden Çizilmiş İnsan Vücudu Üzerinden Moda Resmi İçin Siluet Çizimleri ,Değişik Kaynaklardan Moda Silueti Çizme, Değişik Duruşlarda Portre ve El Ayak Çalışmaları, Model Çizimini Etkileyen Faktörler, Temel Giysi Formlarının Moda Resmi İle Anlatımı, Giysi Modellerinin Saptanması, Seçilen Modelden Model Geliştirilmesi, Giysi Aksesuarları Çizimi, Modele Uygun Aksesuar Çizimi, Farklı Tekstil Malzemelerini Tanıma, Kullanma, Farklı Tekstil Malzemelerini Doğru Çizme, Kolleksiyon Niteliğine Uygun Aksesuar , Malzemeleri Kullanma, Kolleksiyonda Malzeme Bütünlüğü Sağlama.
Seçmeli Ders GIY2025 TEKSTİL YÜZEYLERİ 3 0 3
Tekstil Yüzeyleri ve Sınıflandırılması, Dokuma Kumaş Üretim Teknolojisi, Örme Kumaş Üretim Teknolojisi, Dokusuz Kumaş Üretim Teknolojisi, Dokuma, Örme ve Dokusuz Kumaş Çeşitleri ve Özellikleri
Seçmeli Ders GIY2027 GİYİM SANAYİ MAKİNELERİ 2 0 3
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İşletmelerinin Sınıflandırılması, Hazır Giyim Sanayinin Bölümleri ve İş Akışına Göre Makinelerin Sınıflandırılması, Hammadde Deposunda Kullanılan Makineler, Model Tasarım Bölümünde Kullanılan Makineler, Kesim Bölümünde Kullanılan Makineler, Düz Dikiş Makinesi ve Makineyi Oluşturan Temel Elemanlar İle Dikim Bölümünde Kullanılan Özel Dikiş Makineleri, Ütü Bölümünde Kullanılan Ütü ve Presler, Ambalajlama Bölümünde Kullanılan Makineler.
Seçmeli Ders GIY2031 KONFEKSİYONDA İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 3
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı, Yasalarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Yeri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Kazaları, Hazır Giyimde İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Fiziksel Faktörler Giyim Sanayinde Olası İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri, Konfeksiyon Sektöründe Tehlikeler, Sağlık Güvenlik Önlemleri, Kaza Önleyici Güvenlik İşaretleri ve Renkleri
Seçmeli Ders GIY2035 ÜRETİM PLANLAMASI 3 0 3
İşletme Organizasyonu, Çalışma Ortamını Düzenleme, Üretim Sistemleri, Üretimde Maliyet Hesapları, Üretim Planlama, İş Etüdü.
Staj Dersi GIY2039 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Zorunlu Ders GIY2041 KADIN GİYSİ KALIPLARI III 4 2 6
Temel Kadın Beden Kalıbı, Penssiz Temel Beden Kalıbı, Elastik Kumaşlar için Temel Kadın Beden Kalıbı, Pens Kaydırmaları, Kapanma Payı ve Yaka Çizimleri, Kol Çizimleri, Model Uygulamalı Bluz Kalıbı, Elbise Kalıbı, Abiye Elbise Kalıbı
Zorunlu Ders GIY2043 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ III 2 2 5
Sipariş Formu Hazırlama, Çalışma Talimatları Oluşturma,Bluz ve Elbise Dikimi, Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri.
Seçmeli Ders GIY2045 KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL 3 0 3
Hammadde Kontrolü, Yardımcı Malzeme ve Aksesuar Kontrolü, Ürün Kontrol Yöntemleri, Kesim Bölümünde Kontrol, Üretimde Kontrol, Sevkiyat Kontrolü, Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Seçmeli Ders GIY2047 ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI 2 2 3
2,6 Yaş Temel Beden Kalıbı, 2 6 Yaş Elbise Kalıbı, 2,6 Yaş Pantolon Kalıbı, 2,6 Yaş Model Uygulamalı Pantolon Seri Çizimi, 12,16 Yaş Tişört Kalıbı, Tişört Seri Çizimi, 12,16 Yaş Çocuk Tayt Kalıbı,Tayt Seri Çizimi, 12,16 Yaş Çocuk Tayt Body Kalıbı, Body Seri Çizimi
Seçmeli Ders GIY2049 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 2 2 3
Temel Erkek Gömleği Kalıbı, Erkek Gömleği Kol ve Manşet Kalıbı, Erkek Gömleği Yaka, Kapanma Payı ve Cep Kalıpları, ModelUygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Gömleği Seri Çizimi,Temel Erkek Pantolon Kalıbı, Kalıp Uygunluk Kontrolü, Vücut Tiplerine Göre Erkek Pantolon Kalıbında Yapılan Düzeltmeler, Erkek Pantolon Seri Çizimi, Model UygulamalıErkek Pantolon Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Pantolonu Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları, Temel Erkek Yeleği Kalıbı , Model Uygulamalı Erkek Yeleği Kalıbı
Seçmeli Ders GIY2051 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ KALIPLARI 2 2 3
Sporcu Giysileri, Sporcu Giysisi Kalıpları, Mesleğe Yönelik Forma Üniformalar, Forma Üniforma Kalıpları, Kostümler, Kostüm Kalıpları, Kostüm Uygunluk Kontrolü, Kostüm Ana Ve Yardımcı Malzeme Hesabı, Şalvar, Göynek, Cepken, Kaftan
Seçmeli Ders GIY2053 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 3
İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi,Haber Grupları Forumlar,Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci, Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama
Seçmeli Ders GIY2055 SÜSLEME TEKNİKLERİ 2 2 3
Süslemenin Tanımı, Giysileri Süsleme Nedenleri, Modele Uydun Süsleme Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Süslemenin Tarihçesi, Desenin Tanımı, Desen Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Desen Geçirme Teknikleri, Desenin Tarihçesi, Süslemede Kullanılan Araç ve Gereçler, İşleme Tekniği İle Yapılan Süsleme Çeşitleri, Dikiş Tekniği İle Yapılan Süsleme Çeşitleri
Seçmeli Ders GIY2057 İÇ GİYİM KALIPLARI 2 2 3
Mayo ve Bikini, Pijama, Boxer, Külot, Fanila,Sütyen, Gecelik ve Sabahlık Kalıpları Çizimleri
Seçmeli Ders GIY2059 SUNUM TEKNİKLERİ 3 0 3
Sunum Teknikleri İle İlgili Kavramlar, Tanıtım Etkinliklerine Katılma, Defile Düzenleme, Katalog Hazırlama, Vitrin Hazırlama, Portfolyo Türleri ve Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Sunum Yapma
Seçmeli Ders GIY2061 KARİYER PLANLAMA 1 1 3
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders GIY2020 ÇEVRE KORUMA 2 0 3
Çevre yönetmelik bilgisi, Risk analizi, Atık depolama, Kişisel korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik ikazları İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği.
Seçmeli Ders GIY2026 MODA EĞİLİMLERİ 2 0 3
Pazar araştırması, hedef kitle belirleme, hedef kitle beklentilerini tesbit etme. Trend kavramının tanımı ve kapsamı, trendleri belirleme, renklerde trendleri belirleme, süsleme tekniklerinde trendleri belirleme, aksesuar çeşitlerinde trendleri belirleme, Giysi formlarında trendleri belirleme, üretilen yeni tekstil malzemelerini araştırmak, tekstil makinelerindeki teknolojik gelişmeleri araştırmak, giysi üretiminde yeeni yöntemleri araştırmak.
Seçmeli Ders GIY2028 İLETİŞİM 2 0 3
Sözlü, Yazılı, Sözsüz, Biçimsel,Biçimsel Olmayan İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak
Seçmeli Ders GIY2036 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 2 0 3
Pazar araştırmasının tanımı ve kapsamı, Pazar araştırmasının faydası ve günümüzde kullanılma nedenleri,Pazar araştırmasının amacı ,Pazarlama araştırma süreci, Pazar araştırmasındaki başlıca veri toplama metodları, Markalaşmanın tanımı, Giyside markalaşmanın önemi,Pazarlamada markalaşma fonksiyonları, Pazarlamada marka yönetimi ve marka yapılandırma,Markalaşmanın başarısını etkileyen faktörler, Pazarlamanın tanımı ve fonksiyonları, Pazar çeşitleri, Pazarlama stratejileri, Giysi pazarlama süreci,Giyside sunum yapmanın önemi,Sunum çeşitleri
Staj Dersi GIY2040 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Zorunlu Ders GIY2042 KADIN GİYSİ KALIPLARI IV 4 2 6
Bedenden Çıkan Yaka Çizimleri, Temel Kadın Yelek Kalıbı, Model Uygulamalı Kadın Yelek Kalıbı, Temel Kadın Ceket Kalıbı, Model Uygulamalı Kadın Ceket Kalıbı, Temel Manto- Kaban Kalıbı, Model Uygulamalı Manto-Kaban Kalıbı, Kap-Kapüşon-Pelerin Kalıbı, Kadın Mont Kalıbı
Zorunlu Ders GIY2044 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ IV 2 2 5
Sipariş Formu Hazırlama, Çalışma Talimatları.Kadın Yeleği ve Kadın Ceketi Dikimi. Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri.
Seçmeli Ders GIY2046 PROJE HAZIRLAMA 2 0 3
Hazır Giyim Üretimi Alanına Katkıda Bulunacak Araştırma Ve Proje Konuları Belirlenmesi İçin Ön Araştırma Yapılması, Belirlenen Konuda Projenin Araştırlması,Adımlarının Oluşturulması ve Planlanması, Proje Uygulama Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, Değerlendirilmesi, Raporlaştırılması ve Sunulması.
Seçmeli Ders GIY2048 DRAPAJ 2 2 3
Drapenin geçmişten günümüze tarihsel sürecini öğrenip baslayarak, temel kalıp özelliklerinden başlayıp basitten zora doğru drapeli giysiler üretmek. Giysi şeklinin amerikan bezi yada uygun kağıtlarla çalışılabilecek vücuda veya mankene uygulanarak, giysi yada beden kalıbının elde edilebilmesi. Değişik model özelliği taşıyan, fazla kesikli, asimetrik drapeli modelleri uygulayabilme. Kalıp sistemleriyle model özelliği tam olarak uygulanamayan giysilerin kalıplarını manken üzerinde uygulayabilme, Daha çok özel giysiler (gelinlik, tuvalet, fantezi kıyafetler) , drapeli modeller, özel model uygulama gerektiren modeller gibi yaratıcılık ve üzerinde çalışma gerektiren giysi tiplerini uygulayabilme. Manken üzerinde yapılan giysilerin kalıplarını çıkarabilme.
Seçmeli Ders GIY2050 ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ 2 2 3
Giysi süsleme teknikleri,Bebek tulumu kesimi ve dikimi, Bebek bodysi kesimi ve dikimi,2-6 yaş elbise kesimi ve dikimi, 6-12 yaş çocuk pantolon kesimi ve dikimi,6-12 yaş çocuk gömlek kesimi ve dikimi,12-16 yaş çocuk mont kesimi ve dikimi,Çocuk gösteri giysisi kesimi ve dikimi.
Seçmeli Ders GIY2052 ERKEK GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ 2 2 3
Erkek gömleği yırtmaç,manşet ve cep teknik çalışmaları,Erkek gömleği pat ve yaka teknik çalışmaları,Erkek gömleği kesimi, Erkek gömleği dikimi,Erkek gömleği son ütü ve son kontrolü, Zincir dikiş makinesini dikime hazırlama,Zincir dikiş makinesini kullanma, Ponteriz dikiş makinesini dikime hazırlama,Ponteriz dikiş makinesini kullanma,Erkek pantolonu kesimi, Erkek pantolonu dikimi, Erkek pantolonu dikimi,Erkek pantolonu son ütü ve son kontrolü, Jean pantolon kesimi,Jean pantolon dikimi,Jean pantolon dikimi, Jean pantolon son ütü ve son kontrolü, Erkek yeleği kesimi,Erkek yeleği dikimi,Erkek yeleği dikimi,Erkek yeleği son ütü ve son kontrolü
Seçmeli Ders GIY2054 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 3
Yönetim işlevlerini yerine getirmek, İnsan kaynaklarını yönetmek, Üretim sürecini yönetmek, Pazarlama faaliyetlerini yönetmek, İşletmenin mali yapısını yönetmek
Seçmeli Ders GIY2056 KOSTÜM TASARIMI VE ÜRETİMİ 2 2 3
Kostüm tasarımının tanımı ve kavramları, hakkında bilgi (önemi,çeşitleri,kullanım amaçları,kullanılan malzemeler), Kostüm tasarımı dersinin ilişkide olduğu dersler, Kostüm ve kostüm tasarımında ergonomi, Kostüm tasarımında renk ve ışık uyumu, Tasarlanacak kostüm ile ilgili konu ( Tiyatro, opera, bale ve sinema?vb gösterileri ile ilgili) belirleme ve hikaye panosu hazırlama, üretilecek kostümün tasarımını yapma, Tasarımı yapılan kostümün kumaş ve süsleme seçiminin yapılması, kalıbının hazırlanması, kullanılacak kumaş ve malzeme miktarının hesaplanması,Tasarlanan kostümün üretimi, Tasarlanan kostümün üretimi,Tasarlanan kostümün bitmiş ütüsünün yapılması ve son kontrolünü yapma,Tasarlanacak kostüm ile ilgili konu ( Tiyatro, opera, bale ve sinema?vb gösterileri ile ilgili) belirleme ve hikaye panosu hazırlama, üretilecek kostümün tasarımını yapma,Tasarımı yapılan kostümün kumaş ve süsleme seçiminin yapılması,.kalıbının hazırlanması, malzeme miktarının hesaplanması, Tasarlanan kostümün üretimi
Seçmeli Ders GIY2058 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA 2 2 3
CAM-CAD Sistemlerinin Tanımı ve Özellikleri, Model ve Kalıp Dosyası Oluşturma, Ana ve Yardımcı Araçlar, Program Menüleri, Pastal Programı, Uygulama (Etek - Beden ? Pantolon Kalıbı Hazırlama ve Serileme)
Seçmeli Ders GIY2060 GİYSİ TASARIMI 2 2 3
Kadın Giysi Tasarımı Tema Belirleme, Hikaye Panosu Hazırlama, Renk Panosu Hazırlama, Model Geliştirme, Giysinin Modelinin Seçimi, Modelden Model Geliştirme, Amaca Uygun Çizilen Giysi Model Ve Aksesuarını Seçme, Üretim Sürecini Planlama, Giysi Modeline Karar Verme, Seçilen Modelin Teknik Çizimin Yapma, Giysiyi Siluete Giydirme, Seçilen Modelin Kalıbını Hazırlama , Örnek Ürün Hazırlama, Gerçek Ürün Hazırlama, Sunum Dosyası Hazırlama.
Seçmeli Ders GIY2062 GİYSİ AKSESUARLARI 2 2 3
Aksesuarın Tanımı, Tarihçesi, Aksesuar Seçimini Etkileyen Faktörler, Aksesuar Çeşitleri, Aksesuar Yapımında Kullanılan Malzemeler, Aksesuar Tasarımı, Aksesuar Yapım Süreci
Seçmeli Ders GIY2064 BOYA VE BASKI TEKNİKLERİ 1 2 3
Ön Terbiye, Boya ve Baskı Ön İşlemleri, Boyama ve Baskı Makineleri Çalışma Prensipleri, Baskı Yöntemleri ve Teknikleri, Özel Baskı Sistemleri
Seçmeli Ders GIY2066 İŞ GİYSİ KALIPLARI 1 2 3
Kadın İş Gömleği Kalıpları, Kadın İş Önlüğü Kalıpları, Kadın İş Tulumu Kalıpları Çizimleri, Erkek İş Önlüğü Kalıpları, Erkek İş Önlüğü Kalıpları, Erkek İş Tulumu Kalıpları Çizimleri.
Seçmeli Ders GIY2068 EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ 2 2 3
Ev Tekstilinde kullanılan Malzemeler hakkında bilgi sahibi olur. Ev Tekstili ürünleri üretir
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4