Hedefleri
 1. Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisi hakkındaki bilgileri kavratabilme.
 2. Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde yapılan işlemleri bilme ve yapabilme becerisini kazandırma.
 3. Hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneğini ve farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama becerisini geliştirebilme.
 4. İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme, problem çözme ve gerekli önlemleri alma becerisini kazandırma.
 5. Malzeme seçimi yapma, gerekli araç- gereç ve makineleri tanıma ve kullanma becerisini kazandırma.
 6. Ekip çalışması yapabilme becerisini kazandırma.
 7. İş güvenliği ve iş sağlığı hakkında bilgileri kavratabilme.
 8. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini güncel tutabilme ve öğrenmeye açık olma becerisini geliştirebilme.
 9. Bilgisini sözlü,yazılı ifade edebilme ve uygulamaya dönüştürebilme ve iletişim kurma becerisini kazandırma.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisini kazandırma.
 11. Kalite konularında bilgi ve bilinç sahibi olma becerisini kazandırma.
 12. Kaynakları değerlendirme ve maliyet hesabı yapma bilgisi ve becerisini kazandırma.
 13. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisini kazandırma.
 14. Gerekli olacak düzeyde yabancı dil bilgisini kazandırma.
 15. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konusunda bilinç ve bilgileri kavratabilme.


Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023